Cena Slovenskej republiky za krajinu bude udelená už po piatykrát

15.03 2018,

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dnes (15. marca 2018) už piaty ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu, ktorá je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo a tematicky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Ocenenie udeľuje na podporu  prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu a plánovaniu krajiny na Slovensku. Organizáciu udeľovania ceny zabezpečuje národný koordinátor - Slovenská agentúra životného prostredia.

Investície do opatrení proti suchu pomôžu zlepšiť životné prostredie

15.03 2018, TASR

Bratislava, 14. marca - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA schválila vláda na stredajšom zasadnutí. Ide o historicky prvý prierezový dokument v uvedenej problematike. Jeho súčasťou sú opatrenia vo viacerých oblastiach a sektoroch.

Zelený vzdelávací fond rozdelí na projekty 155 000 eur

12.03 2018, TASR

Banská Bystrica, 10. marca - Zelený vzdelávací fond, ktorý bol zriadený so zámerom podporiť tretí sektor v snahe o environmentálne vzdelávanie, výchovu a osvetu v spoločnosti, podporí projekty za 155 000 eur. Finančné prostriedky do fondu venovali súkromné spoločnosti, jedna súkromná osoba a rezort životného prostredia.

Envirorezort chce zefektívniť kontroly v chránených vodohospodárskych územiach

09.03 2018, TASR

Bratislava, 8. marca - Zákon s názvom Lex Žitný ostrov má vytvoriť priestor pre trojrezortné kontroly, zvýšiť pokuty a zefektívniť informovanosť verejnosti. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR si od neho sľubuje lepšiu ochranu strategických vodohospodárskych území.

MŽP SR: Potvrdenie na prevoz niektorých zvierat by sa malo vydávať rýchlejšie

07.03 2018, TASR

Bratislava, 6. marca - Potvrdenie potrebné na prevoz niektorých ohrozených zvierat v rámci Európskej únie bude musieť Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vydať do jedného týždňa. Envirorezort zmenu navrhuje v novele zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (zákon o CITES).

Envirorezort informuje o kvalite ovzdušia na novej podstránke

06.03 2018, TASR

Bratislava, 5. marca - Envirorezort v pondelok spustil na svojom webe podstránku, na ktorej informuje o dôvodoch znečistenia ovzdušia na Slovensku, navrhnutých riešeniach a ďalšom postupe zlepšovania kvality ovzdušia.

Prvé miesto v novej enviro súťaži Zelený Merkúr získala Agro CS Slovakia

02.03 2018, TASR

Banská Bystrica,1. marca - Spoločnosť Agro CS Slovakia so sídlom v Lučenci získala 1. miesto v novej súťaži Zelený Merkúr, vyhlásenej banskobystrickou regionálnou Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK) a Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) s cieľom oceňovať firmy za ich environmentálne správanie.

Prezident: Štát môže vyvlastňovať súkromné pozemky s envirozáťažami

26.02 2018, TASR

Bratislava, 21. februára - Štát môže vyvlastňovať súkromné pozemky, na ktorých sa nachádzajú environmentálne záťaže a ich majitelia nesúhlasia s ich odstránením. Prezident Andrej Kiska podpísal novelu zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže z dielne ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd). Parlament ju prijal v zrýchlenom režime.

L. Sólymos: Na podporu environmentálneho vzdelávania pôjde takmer 155.000 eur

26.02 2018, TASR

Bratislava, 22. februára – Takmer 155 000 eur zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) si rozdelia organizácie tretieho sektora so zameraním na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. Projekt vznikol z iniciatívy Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia.

Vláda: MŽP bude sanovať ďalších desať environmentálnych záťaží

26.02 2018, TASR

Bratislava, 21. februára – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zabezpečí sanáciu desiatich území kontaminovaných najmä priemyselnou a poľnohospodárskou činnosťou. Na odstránenie záťaží sa využijú peniaze z Operačného programu Kvalita životného prostredia, v rámci ktorého je na tento účel vyčlenených 180 miliónov eur z európskych fondov. Vláda tento zámer schválila na stredajšom rokovaní.