Zelený vzdelávací fond rozdelí na projekty 155 000 eur

12.03 2018, TASR

Banská Bystrica, 10. marca - Zelený vzdelávací fond, ktorý bol zriadený so zámerom podporiť tretí sektor v snahe o environmentálne vzdelávanie, výchovu a osvetu v spoločnosti, podporí projekty za 155 000 eur. Finančné prostriedky do fondu venovali súkromné spoločnosti, jedna súkromná osoba a rezort životného prostredia.

MŽP SR: Na sanovanie svahov pôjde 24 miliónov eur z eurofondov

08.01 2018, TASR

Bratislava, 27. decembra - Subjekty verejnej správy budú môcť od štvrtka (28. 12.) žiadať o finančné prostriedky z eurofondov na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov svahov. Ministerstvo životného prostredia SR vyhlási výzvu vo výške 24 miliónov eur. Má sa tak zvýšiť účinnosť preventívnych opatrení na svahoch, kde hrozia zosuvy.

Možnosti financovania budovania inteligentných, moderných a inovatívnych miest a regiónov

14.12 2017,

Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) spoločne spustili platformu URBIS pre podporu financovania budovania inteligentných, moderných a inovatívnych miest a regiónov Cieľom služby je uľahčiť prístup miest a regiónov k financiám pri zavádzaní inovácií, prostredníctvom zvyšovania informovanosti o existujúcich nástrojoch, programoch a službách, technického a finančného poradenstva na mieru a preskúmania inovatívnych prístupov financovania investícií pre mestá a regióny.
 

Desiatky mimovládnych organizácií požiadali o príspevok na envirovýchovu zo Zeleného vzdelávacieho fondu

13.12 2017,

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) od októbra 2017 prijímalo žiadosti o podporu projektov zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. V budúcom roku rozdelí po ich vyhodnotení, aj vďaka príspevkom donorov do Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF), viac ako 130-tisíc eur. Do uzávierky prvej pilotnej výzvy ZVF podali mimovládne organizácie 44 žiadostí o podporu ich projektových zámerov v celkovej sume 309 789 eur.

MŽP SR: Najmenej rozvinuté okresy môžu získať podporu na triedený zber

07.12 2017, TASR

Bratislava, 6. decembra - Najmenej rozvinuté okresy môžu získať podporu na zavedenie triedené zberu. Obce, združenia obcí a ich príspevkové organizácie môžu predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok na triedený zber komunálnych odpadov, aj mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Spišská Belá: V miestnych lesoch chcú z európskych peňazí opraviť niekoľko ciest

22.11 2017, TASR

Spišská Belá, 21. novembra – V lesoch v okolí Spišskej Belej plánujú za peniaze z európskych fondov opraviť niekoľko lesných ciest. Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. sa totiž v spolupráci s miestnou samosprávou zapojili do projektu s názvom Cesty pre zdravý les v rámci programu Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajinskej cezhraničnej spolupráce 2014-2020, financovanej z fondov Európskej únie (EÚ).

Štát, firmy a neziskové organizácie spoja sily pri ekovzdelávaní detí

19.10 2017,

Ministerstvo životného prostredia vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Zelený vzdelávací fond takýmto spôsobom prvýkrát prepojil štátny, súkromný a neziskový sektor. Už od zajtra môžu neziskové organizácie podávať žiadosti o podporu svojich projektov. Spolu s príspevkom zeleného rezortu je im v súčasnosti k dispozícii celková suma 130-tisíc EUR.

Vzdelávacie projekty Živice získali európske ocenenie

16.10 2017, TASR

Bratislava, 14. októbra - Dva vzdelávacie projekty slovenského Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica získali tento mesiac významné európske ocenenie. Ide o cenu GENE (Global Education Network Europe), európskej siete ministerstiev a agentúr zodpovedných za globálne vzdelávanie na národnej úrovni.

SAŽP pripravuje spustenie Zeleného vzdelávacieho fondu

02.10 2017,

Zelený vzdelávací fond (ZVF) je zriadený pri Slovenskej agentúre životného prostredia na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR. Jeho účelom je podpora rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít.

Limit výdavkov Envirofondu sa pre požiadavky obcí zvýši o 700.000 eur

29.09 2017, TASR

Bratislava, 27. septembra - Limit výdavkov Environmentálneho fondu na tento rok sa pre požiadavky obcí zvýši o 700. 000 eur. Návrh envirorezortu dnes odsúhlasila vláda.