ZMOS pri problematike odpadov nesúhlasí s argumentmi potravinárov

24.03 2017, TASR

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasí s postojmi Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Potravinárskej komory Slovenska k zákonu o odpadoch. Potravinári tento týždeň uviedli, že chcú spravodlivý, transparentný a efektívny zákon o odpadoch, preto jeho súčasné znenie žiadajú prehodnotiť a zmeniť.

Bratislava: OLO začne od soboty s distribúciou kompostérov na bioodpad

20.03 2017, TASR

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začne od soboty (18.3.) s distribúciou kompostérov na zber bioodpadu v rodinných domoch. OLO naďalej priebežne distribuuje domácnostiam aj hnedé zberné nádoby na bioodpad. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Beáta Humeniková.

Žilina: Projekt Eko Friendly chce podporiť ekológiu v meste

20.03 2017, TASR

Okolie Vodného diela Žilina čistilo dnes dopoludnia niekoľko desiatok ľudí v rámci projektu Eko Friendly žilinského občianskeho združenia GoSpace.

MŽP SR: Cieľ europarlamentu v oblasti odpadov je ambiciózny

20.03 2017, TASR

Plány europoslancov zvýšiť podiel odpadu určeného na recykláciu považuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR za ambiciózne. Slovensko patrí medzi štáty Európskej únie s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu.

Europoslanci podporili obmedzenie používania ortuti, týka sa to aj zubárov

15.03 2017, TASR

Nariadenie obmedzujúce používanie ortuti dnes podporili poslanci Európskeho parlamentu (EP). Legislatíva sa týka aj zubárov, ktorí by mali postupne prestať používať amalgámové plomby. Nariadenie ešte musia definitívne schváliť členské štáty.

Mesto Trenčín bude bezplatne odvážať elektroodpad, záujem treba hlásiť

15.03 2017, TASR

Mesto Trenčín bude v sobotu (18. 3.) odvážať priamo z trenčianskych domácností staré elektrospotrebiče. Záujemcovia o bezplatný odvoz sa musia nahlásiť najneskôr do stredy 15. marca na mestskom úrade.

Humenné: Samospráva podporuje občanov v recyklácii odpadu

13.03 2017, TASR

Humenská samospráva podporuje občanov v recyklácii odpadu v meste. Za získané finančné prostriedky z Recyklačného fondu nakúpi obyvateľom 3000 setov tašiek určených na vybrané druhy separovaného odpadu a 7500 balení kuchynských utierok.

Uzavretá skládka komunálneho odpadu pri Veternej Porube presakuje

09.03 2017, TASR

Predčasne uzatvorená veľkokapacitná skládka komunálneho odpadu pri obci Veterná Poruba presakuje. Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč hovorí o ohrození životného prostredia. Priesakové kvapaliny totiž vytekajú do miestneho potoka, odkiaľ sa dostávajú až do Váhu.

MŽP SR: Nový zákon o odpadoch zaviedol princíp, že znečisťovateľ platí

09.03 2017, TASR

Platný zákon o odpadoch do praxe zaviedol princíp, že znečisťovateľ platí. Podnikateľ sa teda musí finančne postarať o výrobok v čase, keď sa stane odpadom. Úmerne tomu sa znížili finančné nároky kladené na obce pri nakladaní s vytriedeným zberom.

Maďarsko: Záplavová vlna s ľadovými kryhami priplavila obrovské množstvo smetí

01.03 2017, TASR

Topiaci sa ľad na maďarskom toku rieky Tisa zdvihol hladinu a následne voda strhla so sebou obrovské množstvo smetí z brehov, píše dnes spravodajský server privatbankar. hu.