Žarnovica: Obyvatelia rodinných domov dostanú záhradné kompostéry

14.11 2018, TASR

Žarnovica, 13. novembra - Obyvatelia Žarnovice a jej mestských častí žijúci v rodinných domoch dostanú záhradné kompostéry. Mesto aktuálne podpísalo zmluvu s víťazom verejného obstarávania, k obyvateľom by sa podľa projektovej manažérky mesta Jany Holej mali dostať niekedy začiatkom budúceho roka.

Via Iuris: Súd rozhodol, že plán ochrany ovzdušia v Bratislave je nedostatočný

14.11 2018, TASR

Bratislava, 13. novembra - Bratislavský Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia bol vydaný v rozpore s platnou slovenskou i európskou legislatívou, rozhodol o tom dnes Krajský súd v Bratislave. O rozhodnutí médiá informoval Juraj Rizman z organizácie Via Iuris.

MŽP SR: O výrube mimo zastavaného územia obce by mali rozhodovať okresné úrady

05.11 2018, TASR

Bratislava, 4. novembra - Súhlas na výrub drevín mimo zastavaného územia obce by mali vydávať okresné úrady. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

Pri čistení dvoch lokalít Gemera vyzbierali dobrovoľníci 55 vriec odpadu

26.10 2018, TASR

Revúca/Rožňava, 25. októbra – Dokopy 55 vriec odpadu vyzbierali dobrovoľníci, ktorí počas uplynulých dní v rámci projektu Gruntovačka čistili dve lokality v regióne Gemer v okresoch Revúca a Rožňava.

SAŽP: V súťaži ETM 2018 vyhrali Žilina, Rakovec nad Ondavou a Banská Bystrica

24.10 2018, TASR

Banská Bystrica, 23. októbra – Samosprávy Žilina, Rakovec nad Ondavou a Banská Bystrica sú víťazmi národnej súťaže Európsky týždeň mobility (ETM) na Slovensku 2018. V utorok večer si v banskobystrickom Národnom dome prevzali ocenenia.

MO SR: Protipovodňové poldre ochránili pred živlom takmer 40 000 ľudí

24.10 2018, TASR

Bratislava/Kežmarok, 23. októbra - Protipovodňové poldre v bývalom Vojenskom obvode Javorina v okrese Kežmarok ochránili pred povodňami takmer 40 000 ľudí.

Nový ročník programu Zelených oáz sa sústreďuje na výsadbu stromov

24.10 2018, TASR

Banská Bystrica, 23. októbra - Nadácia Ekopolis v spolupráci s hlavným partnerom, spoločnosťou Slovnaft, vyhlasuje 13. ročník grantového programu Zelené oázy. Témou tohto ročníka environmentálneho programu je záchrana prírodného dedičstva a s tým súvisiaca výsadba stromov. Medzi najlepšie projekty sa rozdelí suma 60 000 eur.

Vláda: Schválila aktualizovanú stratégiu adaptácie SR na zmenu klímy

18.10 2018, TASR

Bratislava, 17. októbra - Aktualizovaná stratégia adaptácie SR na zmenu klímy sa snaží prepojiť scenáre a možné dôsledky zmeny klímy s návrhmi vhodných adaptačných opatrení. V stredu ju schválila vláda. Úlohou materiálu je najmä pre tieto opatrenia ustanoviť inštitucionálny rámec a zabezpečiť koordinačný mechanizmus.

Bratislava: Karlova Ves vyhlásila stavebnú uzáveru v zóne Líščie údolie

17.10 2018, TASR

Bratislava, 16. októbra – Líščie údolie v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves bude od neželanej výstavby chrániť stavebná uzávera. O jej vyhlásení a trvaní do schválenia územného plánu zóny, maximálne na najbližších päť rokov, rozhodol karloveský miestny úrad.

Pri udržateľnom rozvoji samospráv by mali pomôcť strategické dokumenty

17.10 2018, TASR

Zabezpečiť udržateľný rozvoj miest a obcí na Slovensku bude možné aj vďaka proaktívnym opatreniam zapracovaným v kľúčových dokumentoch s národnou pôsobnosťou. Informovať o dokumentoch, ako je aktualizovaná Stratégia adaptácie SR na zmenu klímy a Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030, je jedným z cieľov nadrezortnej konferencie s názvom Udržateľné mestá v kontexte zmeny klímy. Informoval o tom predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. Utorkovú konferenciu zorganizovalo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR a Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v spolupráci s BSK.