Flóra Slovenska VI/4

09.01 2017,

Vydavateľstvo VEDA (SAV) vydalo publikáciu Flóra Slovenska VI/4.

IEP: Medzi najväčšie výzvy životného prostredia patria odpady, ovzdušie a lesy

09.01 2017, TASR

Medzi najväčšie výzvy životného prostredia na Slovensku patria nakladanie s odpadom, kvalita ovzdušia a lesy. Ukázala to štúdia Inštitútu environmentálnej politiky (IEP), ktorá mala identifikovať oblasti, v ktorých SR najviac zaostáva za krajinami OECD.

Vydaná bola Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2015

21.12 2016,

Cieľom Správy o stave životného prostredia  Slovenskej republiky v roku 2015 je posúdiť kvalitu životného prostredia nielen v uvedenom roku ale aj z pohľadu dlhodobejšieho časového vývoja.

Slovenská republika smerom k zelenému hospodárstvu

19.09 2016,

Slovenská agentúra životného prostredia vydala v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR publikáciu Slovenská republika smerom k zelenému hospodárstvu.

Publikovaná bola Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2014

16.12 2015,

Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.

Levice: Tekovské múzeum vydalo publikáciu o prírode Slovenska pre deti

14.12 2015, TASR

Tekovské múzeum v Leviciach vydalo novú detskú publikáciu o prírode Slovenska, zameranú na obojživelníky a hady.

ZOO Bojnice: Slovenská archa biodiverzity

27.11 2015,

Slovenská archa biodiverzity - to je názov novej publikácie, ktorú vydala Zoologická záhrada Bojnice. Na 256 stranách zachytáva autor knihy, RNDr. Peter Lupták, množstvo informácií, ktoré sa týkajú bojnickej zoo a jej zvierat. Kniha je koncipovaná pre rôznorodú čitateľskú základňu a jej príjemný štýl ju predurčuje pre širokú verejnosť.

Tekovské múzeum predstavuje rozmanitosť prírody mesta v novej publikácii

21.10 2015, TASR

Rozmanitosť prírody mesta Levice zachytáva nová publikácia Obojživelníky a plazy mesta Levice, ktorú vydalo Tekovské múzeum. Publikácia koncipovaná v populárno-náučnom štýle je určená pre čitateľa bez vekového obmedzenia.

BSK: Kraj obstaral štúdiu na ochranu proti prívalovým dažďom

06.02 2015, TASR

Analyzovať a definovať najviac ohrozené územia povodňami v Malokarpatskej oblasti má Urbanisticko-krajinárska štúdia, ktorú si obstaral Bratislavský kraj. Jej súčasťou je aj návrh opatrení na zabránenie devastácie prírody a škôd, ktoré dokážu prívalové dažde napáchať.

Vydavateľstvo VEDA: Malé Karpaty

29.12 2014, Enviroportal

Autor Ján Urbánek opisuje v knihe Malé Karpaty – Príbeh pohoria reliéf južnej časti Malých Karpát v troch významových rovinách. V prvej hovorí  o jednotlivých geomorfologických formách, o priestorových kompozíciách, ktoré vytvárajú, a o ich hierarchickom usporiadaní.