Dohovor o biologickej diverzite

Dátum schválenia: 2004
Forma: COP 7 Rozhodnutie VII/14 Biologická diverzita a cestovný ruch

Obsahuje niektoré dobrovoľné usmernenia na formy a spôsoby manažmentu aktivít cestovného ruchu v ekologickej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti.