X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Povoľujúci orgán

Je to obec alebo orgán štátnej správy príslušný na vydanie rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

Povoľujúcim orgánom môže byť všeobecný stavebný úrad, tzn. obec, ale aj špeciálny stavebný úrad - dráhový, obvodný banský úrad, úrad IPKZ, pozemkový úrad, vojenský stavebný úrad a ďalšie.