X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Verejnosť

Verejnosť má možnosť využiť zapojiť sa do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie:

Verejnosť má možnosť združovať sa:

Verejnosť má možnosť zasielať:

Verejnosť má možnosť zúčastňovať sa na konzultáciách a získať informácie o procese posudzovania.

Príslušný orgán zabezpečí vykonanie konzultácie so zainteresovanou verejnosťou počas celého procesu posudzovania vplyvov strategických dokumentov.