X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Na koho sa obrátiť

Ak chcete získať informácie o  strategických dokumentoch v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré by mohli mať vplyv na životné prostredie vo vašom okolí môžete osloviť:

alebo využiť