X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Tlačivá a formuláre

Na tejto stránke vám ponúkame možnosť požiadať o informáciu k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie a to na:

  • Ministerstve životného prostredia SR prostredníctvom žiadosti na sprístupnenie informácii. Žiadosť na sprístupnenie informácii môžete podať telefonicky, osobne, poštou, faxom, e-mailom alebo cez elektronický formulár a to podľa postupu pri sprístupňovaní informácií daného smernicou MŽP SR z 19. júna 2009 č. 4/2009-1.3., podľa ktorej sú informácie zverejňované,
  • úradoch životného prostredia.