| Print

Výhliadková kabínová lanovka Nitra-Zobor

 • result.act: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.2 Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zámeru je vybudovanie novej kabínkovej lanovky na výhliadkové miesto a súvisiacich objektov vybavenosti v oblasti údolnej a vrcholovej stanice, inžinierskych sietí a vnútroareálových komunikácií
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: OkÚ Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 7, 949 01 Nitra, IČO: 35 593 008
 • IČO Navrhovateľa: 35593008
 • Povoľujúci orgán: Oú NR
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  14.12.2017
  14.12.2017
  Spracovateľ zámeru HES-COMGEO spol. s r.o.
  Text zámeru
  14.12.2017
  14.12.2017
  14.12.2017
  14.12.2017
  14.12.2017
  14.12.2017
  14.12.2017
  14.12.2017
  14.12.2017
  14.12.2017