III. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách sa uskutoční dňa 20. 11. 2018 a bude zamerané na riešenie potrieb odborníkov z priemyslu, z poľnohospodárstva, ako aj z ďalších zainteresovaných strán, orgánov štátnej a verejnej správy, vedeckovýskumných inštitúcií a prostredia akademickej obce
Viac informácií: Pozvánka

 


Emisie ortuti predstavujú pre životné prostredie veľký problém, v súčasnosti je ich hlavným zdrojom spaľovanie uhlia. Viac o problémoch spojených s ortuťou sa dozviete v správe Európskej environmentálnej agentúry Mercury in Europe´s environment.Národný park Veľká Fatra prináša možnosť sledovať živé prenosy z umelo vytvoreného jazierka, ktoré slúži na bahnenie diviačej a jelenej zveri. Keďže v lízkosti lokality nie je iný vodný zdroj, určita sa objavia aj medvede, v jesenných mesiacoch sa už pred kamerou môžu objaviť vlci a rys. Doteraz sa pri jazierku zastavili líška, jazvec, kuna, medveď , jelenica a dravec včelár lesný.

Online prenos: http://npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera/

 

Odporúčame z videotéky

Zdroj DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Environmental workshops

14.11.2018 - 14.11.2018
Budapešť, Maďarsko

Fórum pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách

20.11.2018 - 20.11.2018
Grand Hotel Permon ****, Podbanské, Vysoké Tatry

Pracovné ponuky v ŽP

Hlavný agronóm

6.11.2018,Poľnohospodárske družstvo "Ďumbier"Brezno, Slovensko, okres Brezno

Junior Packaging Technologist

7.11.2018,Cloetta Slovakia s.r.o.Levice, Slovakia, okres Levice
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

MO SR: Protipovodňové poldre ochránili pred živlom takmer 40 000 ľudí

24.10. 2018, TASR

Bratislava/Kežmarok, 23. októbra - Protipovodňové poldre v bývalom Vojenskom obvode Javorina v okrese Kežmarok ochránili pred povodňami takmer 40 000 ľudí.

Nový ročník programu Zelených oáz sa sústreďuje na výsadbu stromov

24.10. 2018, TASR

Banská Bystrica, 23. októbra - Nadácia Ekopolis v spolupráci s hlavným partnerom, spoločnosťou Slovnaft, vyhlasuje 13. ročník grantového programu Zelené oázy. Témou tohto ročníka environmentálneho programu je záchrana prírodného dedičstva a s tým súvisiaca výsadba stromov. Medzi najlepšie projekty sa rozdelí suma 60 000 eur.

NLC:ŠOP SR zverejnila materiál, ktorý vrhá zlé svetlo na odborný lesnícky výskum

23.10. 2018, TASR

Zvolen, 22. októbra - Lesnícky výskumný ústav (NLC) vo Zvolene vyslovuje v súvislosti s nedávnou tlačovou konferenciou Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR poľutovanie nad tým, že sa verejnosti opäť poskytuje materiál, ktorý nie je riadne vyargumentovaný, pripravený, nezodpovedá pravidlám publikovateľnosti a vrhá svetlo neprofesionality na riadny a odborný lesnícky výskum a jeho aktérov.

Čierny Balog: Za 50. významné lesnícke miesto vyhlásili Dobročský prales

23.10. 2018, TASR

Čierny Balog, 22. októbra - Už 50. významné lesnícke miesto vyhlásili počas uplynulého víkendu zástupcovia Lesov SR. Stal sa ním Dobročský prales pri Čiernom Balogu, ktorý predstavuje jednu z najstarších a najzachovalejších rezervácií na Slovensku.

Británia: Myši obrovských rozmerov útočia na albatrosov v južnom Atlantiku

23.10. 2018, TASR

Londýn, 22. októbra - Myši spôsobujú existenčné problémy ohrozenému druhu morských vtákov, albatrosom tristanským, žijúcim na neobývanom Goughovom ostrove v južnej časti Atlantického oceánu.

Regionálni neštátni vlastníci lesov nesúhlasia s výsledkami analýzy ŠOP

22.10.2018, TASR

Poprad, 20. októbra - Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska tvrdí, že nekontrolovateľnosť premnoženia podkôrneho hmyzu spôsobila aj bezzásahovosť chránených území v 5. stupni.

Dunajský fond podporí 12 projektov na Dunaji sumou 63 500 eur

22.10.2018, TASR

Bratislava, 20. októbra - Spríjemniť pohyb a pobyt na rieke Dunaj, jeho ramenách a na Malom Dunaji, v rozpätí od Bratislavy až po Komárno, je cieľom 12 projektov podporených z Dunajského fondu.

Plánovanú ťažbu bentonitu v Hliníku nad Hronom odmietajú

22.10.2018, TASR

Hliník nad Hronom, 20. októbra - Plánovanú ťažbu bentonitu v Hliníku nad Hronom domáci odmietajú. K zámeru spoločnosti Regos, ktorá chce v dobývacom priestore Hliník nad Hronom (DP HNH) II ročne získať 20 000 - 60 000 ton nerastnej suroviny, sa odmietavo stavia obec aj občianske združenie Hereditas HH.

M. Dragun: Na obchvat Bratislavy sa stále vyváža odpad, zdá sa, že SIŽP nekoná

22.10.2018, TASR

Bratislava, 19. októbra - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) pol roka neinformovala, ako koná vo veci vozenia stavebného a nebezpečného odpadu na stavbu obchvatu Bratislava.

Enviroinšpekcia má byť efektívnejšia,MŽP chce prehĺbiť jej spoluprácu s políciou

22.10.2018, TASR

Bratislava, 19. októbra - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce zlepšiť dohľad nad dodržiavaním envirolegislatívy. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) dostala vyšší rozpočet a viac pracovných miest, v súčasnosti envirorezort pracuje na legislatívnom zakotvení spolupráce s políciou.

Každá tretia kontrola SIŽP v prvom polroku 2018 odhalila porušenie zákona

22.10.2018, TASR

Bratislava, 19. októbra - Za prvých šesť mesiacov tohto roka Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zrealizovala 1406 kontrol dodržiavania envirolegislatívy. V každej tretej odhalila jej porušenie. V piatok o tom informoval jej generálny riaditeľ Róbert Ružička.