Cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je ešte viac podnietiť ľudí, aby objavovali kultúrne dedičstvo Európy a zapájali sa do jeho zveľaďovania, a zároveň posilniť pocit príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru. Nachádzame ho nielen v literatúre, umení a predmetoch, ale aj v remeslách, príbehoch, a v prírodných pamiatkach. Súbor interaktívnych máp je určený všetkým, ktorí chcú spoznávať a užívať si kultúrne dedičstvo.

 


Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac ako emisie z priemyslu. Priemyselné emisie sa však tiež úplne nestrácajú. Môžu prispievať k zvýšeným hodnotám regionálneho pozadia. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránkach MŽP SR a SAŽP: www.minzp.sk/ovzdusie-slovensku.html a http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 


Aká je vaša predstava vody? Dokážete ju zachytiť fotografiou? Európska environmentálna agentúra (EEA) vyhlasuje súťaž WaterPIX o najzaujímavejšiu fotografiu na tému voda. Najlepšie príspevky budú finančne odmenené.
Viac informácií: www.eea.europa.eu
 

Odporúčame z videotéky

Koráby púšte

Režisér:

Najnovšie akcie

REACH konferencia

03.09.2018 - 04.09.2018
Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava

Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín

11.09.2018 - 13.09.2018
Ústav ekológie lesa SAV Zvolen

Pracovné ponuky v ŽP

Technológ

4.7.2018,Cloetta Slovakia s.r.o.Levice, Slovensko, okres Levice

VE projektový manažér junior

16.7.2018,Cloetta Slovakia s.r.o.Ulica Zeppelina 5, Levice, Slovensko, okres Levice
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Environmentálne programy áno, nie však v chránených územiach Environmentálne programy áno, nie však v chránených územiach

3. augusta 2006, Enviroportal

Občianske združenie TATRY vyjadrilo znepokojenie nad zámerom novej vlády využívať disponibilnú pracovnú silu na realizáciu environmentálnych programov.

Slovenský fotograf získal jednu z cien Priateľov Zeme Slovenský fotograf získal jednu z cien Priateľov Zeme

3. augusta 2006, Enviroportal

V rámci medzinárodnej fotosúťaže, organizovanej najväčšou svetovou federáciou environmentálnych organizácií Priatelia Zeme, bol ocenený aj slovenský fotograf Juraj Rizman.

Pripomienkové konanie: Návrh na zmenu uznesenie vlády SR č. 970 zo 7. 12. 2005 k návrhu na riešenie zintenzívnenia konaní o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim... Pripomienkové konanie: Návrh na zmenu uznesenie vlády SR č. 970 zo 7. 12. 2005 k návrhu na riešenie zintenzívnenia konaní o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim...

2. augusta 2006, Enviroportal

Materiál Návrh na zmenu uznesenie vlády SR č. 970 zo 7. 12. 2005 k návrhu na riešenie zintenzívnenia konaní o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadania vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov predložil včera na pripomienkové konanie minister pôdohospodárstva Ing. Miroslav Jureňa.

Greenpeace k programovému vyhláseniu vlády Roberta Fica Greenpeace k programovému vyhláseniu vlády Roberta Fica

1. augusta 2006, Enviroportal

Organizácia Greenpeace dnes privítala plán Vlády SR rozvíjať hospodárstvo Slovenska založené na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Ochranári pritom sa vyslovili za podporu aktivít novej vlády smerujúcich k zlepšeniu životného prostredia, k zachovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva, k ochrane prírody a prírodných zdrojov a k ekologizácii hospodárstva SR.

Za šesť dní 3474 podpisov proti ťažbe uránu! Za šesť dní 3474 podpisov proti ťažbe uránu!

1. augusta 2006, Enviroportal

Greenpeace včera odovzdal na banskom úrade petíciu s 3 474 podpismi proti plánovanej ťažbe uránu na Jahodnej. Protesty proti pripravovanej ťažbe pri Košiciach podporili aj účastníci medzinárodneho cyklistického podujatia Biketour 2006.

Životné prostredie v programovom vyhlásení vlády SR Životné prostredie v programovom vyhlásení vlády SR

31. júla 2006, Enviroportal

Prinášame niektoré tézy z poslednej verzie programového vyhlásenia vlády, ktoré by malo byť zajtra predložené do parlamentu.

Významné environmentálne dni v mesiaci august Významné environmentálne dni v mesiaci august

31. júla 2006, Enviroportal

V mesiaci august si pripomíname každoročne niekoľko významných svetových a environmentálnych dní, ktoré upriamujú našu pozornosť na mnohoraký svet prírody okolo nás a nútia nás zamyslieť sa nad našou úlohou v ňom. Na nasledujúcich riadkoch predkladáme ich stručný prehľad.

Tip na výlet: Náučný chodník Pece - Čertov kopec Tip na výlet: Náučný chodník  Pece - Čertov kopec

28. júla 2006, Enviroportal

Lesy SR sa pričinili o vybudovanie celkovo 5 náučných chodníkov. Náučný chodník Pece - Čertov kopec je jedným z troch, ktoré sa nachádzajú na území Odštepného závodu Smolenice. Ďalšími sú náučné chodníky Majdán a Moravany nad Váhom.

Tip na výlet: Náučný chodník Moravany nad Váhom Tip na výlet: Náučný chodník Moravany nad Váhom

28. júla 2006, Enviroportal

Lesy SR sa pričinili o vybudovanie celkovo 5 náučných chodníkov. Lesnícky náučný chodník Moravany nad Váhom je jedným z troch, ktoré sa nachádzajú na území Odštepného závodu Smolenice. Ďalšími sú náučné chodníky Majdán a Pece - Čertov kopec.

Pripomienkové konanie: Jednotná metodika na vypracúvanie a posudzovanie Doložky finančných, ekonomických a environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie... Pripomienkové konanie: Jednotná metodika na vypracúvanie a posudzovanie Doložky finančných, ekonomických a environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie...

28. júla 2006, Enviroportal

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 309 z 27. apríla 2005 k zhodnoteniu systému pripomienkového konania a návrhom na jeho zlepšenie v úlohe B.4. ukladalo ministrovi životného prostredia predložiť do 1. októbra 2005 na rokovanie vlády jednotnú metodiku na vypracúvanie a posudzovanie Doložky finančných, ekonomických a environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie v časti týkajúcej sa vplyvov na životné prostredie.

Tip na výlet: Náučný chodník Majdán Tip na výlet: Náučný chodník Majdán

27. júla 2006, Enviroportal

Lesy SR sa pričinili o vybudovanie 5 náučných chodníkov. Náučný chodník - Majdán je jedným z troch, ktoré sa nachádzajú na území Odštepného závodu Smolenice.