Európska komisia spustila sériu konzultácií týkajúcich sa merania environmentálnej stopy produktov a organizácií zohľadňujúcich životný cyklus. Dotazník je možné vyplniť do 18. 12. 2018 a je určený pre:
Podnikateľské subjekty
Investorov a finančné inštitúcie
Mimovládne organizácie
Verejnú a štátnu správu, medzinárodné organizácie
Vlastníkov patentov

III. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách sa uskutoční dňa 20. 11. 2018 a bude zamerané na riešenie potrieb odborníkov z priemyslu, z poľnohospodárstva, ako aj z ďalších zainteresovaných strán, orgánov štátnej a verejnej správy, vedeckovýskumných inštitúcií a prostredia akademickej obce
Viac informácií: Pozvánka, Program

 Národný park Veľká Fatra prináša možnosť sledovať živé prenosy z umelo vytvoreného jazierka, ktoré slúži na bahnenie diviačej a jelenej zveri. Keďže v lízkosti lokality nie je iný vodný zdroj, určita sa objavia aj medvede, v jesenných mesiacoch sa už pred kamerou môžu objaviť vlci a rys. Doteraz sa pri jazierku zastavili líška, jazvec, kuna, medveď , jelenica a dravec včelár lesný.

Online prenos: http://npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera/

 

Odporúčame z videotéky

Starosti a radosti Saltonského mora DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Fórum pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách

20.11.2018 - 20.11.2018
Grand Hotel Permon ****, Podbanské, Vysoké Tatry

Deň opadového hospodárstva 2018

21.11.2018 - 21.11.2018
Kongresové centrum Technopol, Bratislava

Pracovné ponuky v ŽP

Hlavný agronóm

6.11.2018,Poľnohospodárske družstvo "Ďumbier"Brezno, Slovensko, okres Brezno

Junior Packaging Technologist

7.11.2018,Cloetta Slovakia s.r.o.Levice, Slovakia, okres Levice
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Pár faktov o delfínoch Pár faktov o delfínoch

29.12. 2006, Enviroportal

Delfíny priťahovali pozornosť človeka a tešili sa jeho úcte už v staroveku, kedy ich považovali za posvätné tvory či za reinkarnáciu ľudského ducha. I slávna delfská veštiareň bola podľa báje postavená na mieste, kde niekoľko delfínov zahynulo na plytčine.

Čistenie Seneckých jazier bude počas zimných mesiacov prerušené Čistenie Seneckých jazier bude počas zimných mesiacov prerušené

28.12. 2006, Enviroportal

Spoločnosť DETOX, s.r.o., Banská Bystrica prerušil v týchto dňoch proces čistenia Slnečných jazier v Senci v dôsledku plánovanej zimnej prestávky. Preruší tak prvú etapu projektu revitalizácie jazier plánovaného na roky 2006 - 2008.

Nový pavilón pre veľké mačkovité šelmy v bratislavskej ZOO má aj nových obyvateľov Nový pavilón pre veľké mačkovité šelmy v bratislavskej ZOO má aj nových obyvateľov

27.12. 2006, Enviroportal

V apríli 2006 bol v bratislavskej ZOO na mieste pôvodných starých železných klietok otvorený nový pavilón šeliem. Jeho posledným prírastkom je nádherný párik bielych tigrov indických.

Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva oslavoval 31. narodeniny Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva oslavoval 31. narodeniny

27.12. 2006, Enviroportal

Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva/Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, ktorého účelom a predmetom je ochrana najvýznamnejších objektov kultúrneho a prírodného dedičstva sveta, nadobudol platnosť 17. decembra 1975. Tohto roku sme si teda pripomenuli 31. výročie jeho vstupu do platnosti.

EP: Životné prostredie v európskych mestách EP: Životné prostredie v európskych mestách

26.12. 2006, Enviroportal

Plénum Európskeho parlamentu prijalo koncom septembra 2006 uznesenie o tematickej stratégii pre mestské životné prostredie. Podľa Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín hoci v mestách žije až 80 % Európanov, ich potreby a záujmy nie sú vždy patrične zohľadňované vo fondoch, projektoch, iniciatívach a stratégiách EÚ. Cieľom stratégie je znížiť byrokraciu, zlepšiť uplatňovanie environmentálnej politiky a podporiť dlhodobé plánovanie.

Zapálené ohníky v srdciach detí Zapálené ohníky v srdciach detí

25.12.2006, Enviroportal

I. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou ProEnviro 2005 priniesol aj niekoľko zaujímavých ohlasov od ocenených účastníkov súťaže. Dnes prinášame ďalší z nich pod názvom Zapálené ohníky v srdciach detí.

Kurzy celoživotného vzdelávania so zameraním na lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo v r. 2007 Kurzy celoživotného vzdelávania so zameraním na lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo v r. 2007

23.12.2006, Enviroportal

Centrum ďalšieho vzdelávania Technickej Univerzity vo Zvolene pripravuje na rok 2007 9 rôznych kurzov celoživotného vzdelávania so zameraním na lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo. Ich spoločným cieľom je zvyšovať poznanie, efektivitu a trvaloudržateľnosť v hospodárení oboch sektorov v súlade s rozvojovými prioritami Európskej únie a Slovenskej republiky.

Rok 2011 vyhlásený za Medzinárodný rok lesov Rok 2011 vyhlásený za Medzinárodný rok lesov

22.12.2006, Enviroportal

Dňa 20. decembra 2006 prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov rezolúciu o vyhlásení roka 2011 za Medzinárodný rok lesov.

Vyšlo šieste číslo ENVIROMAGAZÍNu 2006 Vyšlo šieste číslo ENVIROMAGAZÍNu 2006

22.12.2006, Enviroportal

Na environmentálnu výchovu a vzdelávanie je zamerané šieste číslo Enviromagazínu, ktoré vychádza v týchto dňoch.

Podpora pre energetické plodiny pre všetky členské štáty EÚ Podpora pre energetické plodiny pre všetky členské štáty EÚ

22.12.2006, TASR

Brusel 19. decembra (TASR) - Rada Európskej únie pre poľnohospodárstvo 19. decembra súhlasila s návrhom na rozšírenie podpory pre energetické plodiny zavedenej v rámci reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky v roku 2003 aj na nové členské krajiny, ktoré ju zatiaľ nevyužívajú. Okrem Slovenska sa to týka Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Poľska, Rumunska a Bulharska.

Ciele EP v budúcej energetickej politike Ciele EP v budúcej energetickej politike

21.12.2006, Enviroportal

Podľa správy, ktorú minulý týždeň vo štvrtok prijal Európsky parlament (EP), by EÚ mala do roku 2020 znížiť objem skleníkových plynov o 30% a zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 25%.