Hlavnou témou posledného tohtoročného populárno-náučného časopisu ENVIROMAGAZÍN je zelené bývanie. Ako sa uplatňuje v praxi a aký je jeho význam, sa dozviete prostredníctvom príspevkov o stavebných materiáloch pre zdravé bývanie, o význame životného cyklu stavebných materiálov, ale aj celých budov.
Viac informácií: www.enviromagazin.sk

 

Zmena klímy je vo všeobecnosti globálnym problémom, ale minimalizácia rizík a realizácia adaptačných opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy je záležitosť lokálna. Príklady realizácie adaptačných opatrení, ktorých cieľom je podporovať a zabezpečovať vlastnosti krajiny, ktoré už od lokálnej úrovne zlepšujú mikroklimatické pomery, hydroklimatické pomery a prispievajú k zlepšeniu širších geoklimatických podmienok, sú uvedené v Katalógu vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny pre samosprávy, ktorý vydala Slovenská agentúra životného prostredia.

Európska komisia spustila sériu konzultácií týkajúcich sa merania environmentálnej stopy produktov a organizácií zohľadňujúcich životný cyklus. Dotazník je možné vyplniť do 18. 12. 2018 a je určený pre:
Podnikateľské subjekty
Investorov a finančné inštitúcie
Mimovládne organizácie
Verejnú a štátnu správu, medzinárodné organizácie
Vlastníkov patentov


Národný park Veľká Fatra prináša možnosť sledovať živé prenosy z umelo vytvoreného jazierka, ktoré slúži na bahnenie diviačej a jelenej zveri. Keďže v lízkosti lokality nie je iný vodný zdroj, určita sa objavia aj medvede, v jesenných mesiacoch sa už pred kamerou môžu objaviť vlci a rys. Doteraz sa pri jazierku zastavili líška, jazvec, kuna, medveď , jelenica a dravec včelár lesný.

Online prenos: http://npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera/

 

Odporúčame z videotéky

Zdroj DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Objavovanie Krymu s botanikom

13.12.2018 - 13.12.2018
Zvolen, reštaurácia U Alexa (v priestoroch pivárne), nám. SNP 36

Štjavnycký vjanočný jarmok 2018

07.12.2018 - 08.12.2018
Slovenské banské múzeum-Kammerhof

Pracovné ponuky v ŽP

Technológ

29.11.2018,Cloetta Slovakia s.r.o.Levice, Slovensko, okres Levice

Referent ochrany životného postredia

17.12.2018,Vicente Torns Slovakia, a.s.Veľké Kosihy, Slovensko, okres Komárno
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Správa TANAPu odhalila nelegálny výrub za 30 mil. Sk Správa TANAPu odhalila nelegálny výrub za 30 mil. Sk

19.01. 2007, Enviroportal

Podnet na porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny podala na základe sťažnosti obyvateľov obce Važec a vlastníkov dotknutých parciel odborná organizácia ochrany prírody a krajiny na území národného parku - Správa TANAPu v Tatranskej Štrbe.

Veľtrh poľnohospodárstva a potravinárstva Grüne Woche aj za účasti Slovenska Veľtrh poľnohospodárstva a potravinárstva Grüne Woche aj za účasti Slovenska

19.01. 2007, Enviroportal

Najväčší nemecký medzinárodný veľtrh poľnohospodárstva a potravinárstva Grüne Woche v Berlíne otvorili predseda Európskej komisie Jose Manuel Barosso a spolková kancelárka Nemecka Angela Merkelová, spolu s úradujúcim primátorom Berlína Klausom Wowereitom a prezidentom Nemeckého poľnohospodárskeho zväzu Gerdom Sonnleitnerom.

Greenpeace: Koho bude chrániť Slovensko - klímu alebo znečisťovateľov? Greenpeace: Koho bude chrániť Slovensko - klímu alebo znečisťovateľov?

18.01. 2007, Enviroportal

17. januára 2007 - Organizácia Greenpeace vyjadrila sklamanie nad politikou Ministerstva životného prostredia SR v oblasti ochrany kvality ovzdušia a svetovej klímy. Podľa nej ide ministerstvo životného prostredia presadzovaním záujmov znečistovateľov proti Programovému vyhláseniu Vlády SR.

Novela zákona o Envirofonde schválená Novela zákona o Envirofonde schválená

18.01. 2007, Enviroportal

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 17. januára 2007 schválila novelu zákona o Environmentálnom fonde, ktorú predložilo Ministerstvo životného prostredia SR. Novela prináša oproti pôvodnému zneniu zákona zmenu najmä v tom, že návrh rozpočtu Environmentálneho fondu spolu aj s uvedením predpokladanej výšky zdrojov fondu a predpokladanej výšky poskytnutia a použitia prostriedkov fondu schvaľuje vláda SR na návrh ministra životného prostredia. Doteraz schvaľoval rozpočet vrátane jeho zmien, ktoré majú vplyv na schodok alebo prebytok rozpočtu verejnej správy, len minister životného prostredia.

Minister Jaroslav Izák rokoval v Bruseli o Národnom alokačnom pláne SR Minister Jaroslav Izák rokoval v Bruseli o Národnom alokačnom pláne SR

17.01. 2007, Enviroportal

Minister životného prostredia Jaroslav Izák rokoval v pondelok 15. januára 2007 v Bruseli s komisárom EÚ pre životné prostredie Stavrosom Dimasom. Cieľom rokovania bolo informovať Európsku komisiu o názore Slovenskej republiky na jej rozhodnutie, ktorým znížila množstvo emisných kvót na obdobie 2008 až 2012 z navrhovaných 41,3 miliónov ton na 30,9 mil. ton oxidu uhličitého ročne. Toto množstvo SR považuje za nedostatočné a ohrozujúce jej hospodársky rozvoj v budúcom období.

Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 6 Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 6

17.01.2007, Enviroportal

Na stránke Ministerstva životného prostredia SR bol 16. 01. 2007 zverejnený Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 6, základný publikačný nástroj MŽP SR a ostatných orgánov štátnej správy v rezorte MŽP SR slúžiaci pre výkon štátnej správy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Jeho tlačená podoba bude verejnosti k dispozícii v krátkom čase.

Povrch značkovaných turistických chodníkov v Tatranskom národnom parku je zľadovatelý Povrch značkovaných turistických chodníkov v Tatranskom národnom parku je zľadovatelý

17.01.2007, Enviroportal

Kvôli zľadovatelému povrchu a zvýšenej návštevnosti pristúpili koncom minulého týždňa pracovníci Strediska terénnych služieb Štátnych lesov TANAPu k psýpaniu značkovaného turistického chodníka vedúceho z Hrebienka na Rainerovu chatu. Ide o úsek chodníka v dĺžke približne 400 metrov.

Greenpeace: Koexistencia nie je možná! Greenpeace: Koexistencia nie je možná!

16.01.2007, Enviroportal

Bratislava, Slovensko - Organizácia Greenpeace v pondelok 15. januára 2007 na tlačovej konferencii v Bratislave predstavila odbornú správu Koexistencia nie je možná. Greenpeace v nej upozorňuje na negatívne skúsenosti s pestovaním GM kukurice a navrhuje zákaz jej pestovania na území Slovenska.

Lesy a pôda sú naším najväčším bohatstvom Lesy a pôda sú naším najväčším bohatstvom

16.01.2007, Enviroportal

Úlohy Ministerstva pôdohospodárstva SR na rok 2007 v oblasti lesného hospodárstva vyplývajú z rozpracovania programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2007-2010 a z pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR ako ústredného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva.

Plán pripravovaných výstav Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na rok 2007 Plán pripravovaných výstav Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na rok 2007

16.01.2007, Enviroportal

Prinášame Vám rámcový plán pripravovaných výstav Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na rok 2007. Plán bude priebežne mesačne aktualizovaný.

Plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na rok 2007 Plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na rok 2007

16.01.2007, Enviroportal

Prinášame Vam predbežný plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na rok 2007. Plán bude priebežne mesačne aktualizovaný.