Európania milujú rozmanitosť – v jedle, móde, hudbe – tak prečo sa mnohí z nás držia jedného spôsobu dopravy? Tohtoročný EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (16. - 22. 9.) nás vyzýva k preskúmaniu rôznych spôsobov dopravy. Prečo nevyskúšať dopraviť sa do telocvične bicyklom, do kancelárie vlakom alebo do obchodu pešo? Tým, že zavedieme do našich presunov udržateľné spôsoby dopravy, nielen pozitívne ovplyvníme životné prostredie, ale aj zistíme, že sme zdravší, šťastnejší a zostanú nám aj peniaze na výdavky! Viac informácií: www.eurotm.sk

Slovensko sa 15. 9. prvýkrát pripojí k medzinárodnej iniciatíve Svetový čistiaci deň. Dobrovoľníci budú vo svojom okolí zbierať odpadky a zneškodňovať nelegálne skládky odpadu. Organizátori hľadajú dobrovoľníkov: ,,Príď aj ty 15. septembra na určené miesto v tvojom okolí a pridaj sa k miliónom dobrovoľníkov z celého sveta v zbere odpadkov z miest, kde nepatria. Ak nevieš o organizovanom zbere v mieste tvojho bydliska, prihlás sa za lokálneho organizátora."
Viac informácií: https://www.facebook.com/events/228650404465570/

 Národný park Veľká Fatra prináša možnosť sledovať živé prenosy z umelo vytvoreného jazierka, ktoré slúži na bahnenie diviačej a jelenej zveri. Keďže v lízkosti lokality nie je iný vodný zdroj, určita sa objavia aj medvede, v jesenných mesiacoch sa už pred kamerou môžu objaviť vlci a rys. Doteraz sa pri jazierku zastavili líška, jazvec, kuna, medveď , jelenica a dravec včelár lesný.

Online prenos: http://npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera/

 

Odporúčame z videotéky

Zdroj DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Týždeň zelených budov

24.09.2018 - 30.09.2018
Bratislava

ENVIRO konferencia 2018 (Bratislava)

26.09.2018 - 26.09.2018
Bratislava

Pracovné ponuky v ŽP

Hlavný zootechnik

7.9.2018,Slovenské farmárske, družstvoPiešťany, Slovensko, okres Piešťany

Regionálny agronóm/ka

12.9.2018,Slovetra, a.s.Družstevná 18, 914 41 Nemšová-Ľuborča, Slovensko, okres Trenčín
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

K aktuálnym otázkam lesníctva na Slovensku K aktuálnym otázkam lesníctva na Slovensku

23.11. 2006, Enviroportal

Pod záštitou ministra pôdohospodárstva Ing. Miroslava Jureňu sa dňa 27. novembra 2006 uskutoční porada k aktuálnym otázkam lesníctva na Slovensku. Poradu organizujú Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Národné lesnícke centrum Zvolen.

Nespotrebované lieky môžu byť nebezpečným odpadom Nespotrebované lieky môžu byť nebezpečným odpadom

23.11. 2006, Enviroportal

Z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia predstavuje väčšina odpadov vznikajúcich v zdravotníckych zariadeniach nebezpečné odpady vyžadujúce osobitné nakladanie pri ich zhromažďovaní a zneškodňovaní, a to najmä z hľadiska ich možnej infekčnosti či toxicity. Veľký objem odpadov predstavujú aj lieky a liečivá z domácností, ktoré neboli z rôznych dôvodov spotrebované.

Pripomienkove konanie: Návrh výnosu Ministerstva životného prostredia SR, ktorým sa mení výnos č. 6/2005 zo 16. novembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MŽP SR Pripomienkove konanie: Návrh výnosu Ministerstva životného prostredia SR, ktorým sa mení výnos č. 6/2005 zo 16. novembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MŽP SR

22.11. 2006, Enviroportal

Návrh výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorým sa mení výnos č. 6/2005 zo 16. novembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky je predkladaný ako iniciatívny materiál.

Program odpadového hospodárstva SR na roky 2006 až 2010 Program odpadového hospodárstva SR na roky 2006 až 2010

22.11. 2006, Enviroportal

Medzi priority štátnej environmentálnej politiky v zmysle usmerňovania rozvoja spoločnosti trvalo udržateľným spôsobom patrí aj oblasť odpadového hospodárstva.

Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 937 z 30. 11. 2005 k zoznamu príspevkových organizácií v pôsobnosti MP SR, navrhnutých na premenu ... na neziskové organizácie ... Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 937 z 30. 11. 2005 k zoznamu príspevkových organizácií v pôsobnosti MP SR, navrhnutých na premenu ... na neziskové organizácie ...

21.11. 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva SR preskúmalo a prehodnotilo rozhodnutie predchádzajúceho vedenia ministerstva vyriešiť formou transformácie na neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby zosúladenie právnych pomerov niektorých príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, podľa podmienky stanovenej v § 37 ods. 6 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripomienkové konanie: Návrh na účasť delegácie SR na 1. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát, Kyjev, Ukrajina, 11. až 13. 12. 2006 Pripomienkové konanie: Návrh na účasť delegácie SR na 1. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát, Kyjev, Ukrajina, 11. až 13. 12. 2006

21.11.2006, Enviroportal

V dňoch 11. až 13. decembra 2006 sa bude konať v Kyjeve na Ukrajine prvé zasadnutie Konferencie zmluvných strán (COP1) Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (ďalej len Karpatský dohovor).

Pripomienkové konanie: Operačný program Životné prostredie - návrh Pripomienkové konanie: 	Operačný program Životné prostredie - návrh

21.11.2006, Enviroportal

Predkladaný materiál bol vypracovaný na základe bodu B.20 uznesenia vlády SR č. 832/2006 k návrhu aktualizácie Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013, ktorým sa ministrovi životného prostredia ukladá aktualizovať Operačný program Životné prostredie (ďalej iba OP ŽP) v rámci cieľa Konvergencia a predložiť ho na rokovanie vlády v termíne do 30. 11. 2006.

Týždeň vedy na Slovenskom hydrometeorologickom ústave Týždeň vedy na Slovenskom hydrometeorologickom ústave

20.11.2006, Enviroportal

V rámci Týždňa vedy organizuje Slovenský hydrometeorologický ústav tri odborné podujatia. Všetky tri sa budú konať v budove SHMÚ v Bratislave na Jeséniovej ulici 17. Radi tlmočíme pozvanie na tieto podujatia aj na stránkach Enviroportálu.

Pripomienkové konanie: Návrh na presun finančných prostriedkov vyčlenených uznesením vlády SR č. 470/2006 k Správe o priebehu a následkoch povodní v SR za obdobie október 2005 - apríl 2006 Pripomienkové konanie: Návrh na presun finančných prostriedkov vyčlenených uznesením vlády SR č. 470/2006 k Správe o priebehu a následkoch povodní v SR za obdobie október 2005 - apríl 2006

20.11.2006, Enviroportal

Návrh na presun finančných prostriedkov vyčlenených uznesením vlády Slovenskej republiky č. 470/2006 k Správe o priebehu a následkoch povodní v Slovenskej republike za obdobie október 2005 - apríl 2006 je predkladaný ako iniciatívny materiál.

Na Dolnom Považí vyhlásené ďalšie chránené vtáčie územie Na Dolnom Považí vyhlásené ďalšie chránené vtáčie územie

20.11.2006, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo minulý týždeň ďalšie chránené vtáčie územie. Chránené vtáčie územie Dolné Považie bude len piatym chráneným vtáčím územím vyhláseným na Slovensku. Podľa pôvodného harmonogramu má MŽP SR vyhlásiť do konca roka 2006 všetkých 38 navrhovaných chránených vtáčích území.

Starostovia amerických miest chcú bojovať proti globálnemu otepľovaniu aj bez podpory vlády Starostovia amerických miest chcú bojovať proti globálnemu otepľovaniu aj bez podpory vlády

20.11.2006, TASR

Washington 15. novembra (TASR) - Starostovia amerických miest nechcú viac čakať na kroky Washingtonu v otázke boja proti globálnemu otepľovaniu. Budú túto globálnu problematiku riešiť v rámci vlastných možností. Oznámili to minulý týždeň na stretnutí v Utahu, ktoré podporil aj herec a environmentalista Robert Redford.