V súčasnosti prebiehajú verejné konzultácie k problematike rozhrania medzi chemickou, produktovou a odpadovou legislatívou. Pripomienky je možné zasielať do 29. 10. 2018.
Prístup k príslušným dokumentom je na adrese: https://ec.europa.eu


Global Water Partnership Central and Eastern Europe hľadá regionálneho koordinátora pre strednú a východnú Európu. Viac informácií nájdete v popise pracovnej pozície na adrese https://www.gwp.org/en.
 
Ak Vás ponuka zaujala, pošlite motivačný list spolu so štruktúrovaným životopisom na email gwpcee@gwpcee.org do 31. októbra 2018. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky danej pozície.

Aktuálne číslo odborno-náučného časopisu o životnom prostredí - Enviromagazín - je venované zelenému obehovému hospodárstvu, ktoré má nenahraditeľný význam pre udržateľný rast krajiny a zvýšenie prosperity. Okrem toho v ňom nájdete informácie o úspešných projektoch financovaných z prostriedkov EÚ, napr. o projekte zameranom na vytvorenie koridoru biotopov Dunaja – DANUBE parks CONNECTED a o svoje krásy sa s vami podelí náš najvýchodnejšie položený národný park Poloniny. 
Viac informácií: www.enviromagazin.sk

 Národný park Veľká Fatra prináša možnosť sledovať živé prenosy z umelo vytvoreného jazierka, ktoré slúži na bahnenie diviačej a jelenej zveri. Keďže v lízkosti lokality nie je iný vodný zdroj, určita sa objavia aj medvede, v jesenných mesiacoch sa už pred kamerou môžu objaviť vlci a rys. Doteraz sa pri jazierku zastavili líška, jazvec, kuna, medveď , jelenica a dravec včelár lesný.

Online prenos: http://npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera/

 

Odporúčame z videotéky

Prírodná infraštruktúra DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Dušičky z Nového zámku 2018

03.11.2018 - 03.11.2018
Slovenské banské múzeum - Nový zámok

ENEF 2018

06.11.2018 - 07.11.2018
Hotel Pod zámkom****, Bojnice

Pracovné ponuky v ŽP

Vzorkar a zvoz vzoriek - chemické laboratórium

15.10.2018,ALS Slovakia, s.r.o.Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj

Technik ochrany životného prostredia

10.10.2018,CEMMAC a.s. Horné SrnieCementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, Trenčiansky kraj, okres Trenčín
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Ortuť poškodzujúca mozog plodu bola zistená u takmer každej testovanej ženy Ortuť poškodzujúca mozog plodu bola zistená u takmer každej testovanej ženy

12.01. 2007, Enviroportal

BRATISLAVA, 10.1.2007 - Až 95 percent žien v plodnom veku, ktoré boli testované v 21 krajinách sveta, má v tele ortuť. Je to znepokojujúce, pretože vedecké štúdie ukazujú, že už jej malá prítomnosť môže u novorodencov spôsobiť poškodenie mozgu. Namerané hodnoty sú síce pod limitom, avšak sú nad prirodzenou mierou, ktorú by matky mali v tele, ak by žili v zdravom prostredí. Ortuť by sa totiž v ľudskom organizme nemala v merateľnom množstve nachádzať vôbec.

V roku 2006 bolo v TANAPe uložených celkovo 64 pokút V roku 2006 bolo v TANAPe uložených celkovo 64 pokút

11.01. 2007, Enviroportal

V roku 2006 bolo v TANAPe uložených v blokovom konaní celkovo 64 pokút v celkovej výške 22 000,- Sk. Najviac pokút bolo uložených v mesiacoch júl a september, čo súvisí s vyššou návštevnosťou národného parku v týchto mesiacoch. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu a pri ich výške zohráva úlohu závažnosť priestupku a stupeň ochrany - pohybuje sa v rozmedzí od 100,- do 2 000,- Sk.

Greenpeace k zverejnenému návrhu Európskej energetickej politiky Greenpeace k zverejnenému návrhu Európskej energetickej politiky

11.01. 2007, Enviroportal

Greenpeace v súvislosti so zverejnením návrhu Európskej energetickej politiky Európskou komisiou privítal, že Brusel výraznejšie nepodporil jadrovú energetiku, ale žiada presnejšie ciele pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie.

Združenie BIOMASA získalo ENERGY GLOBE AWARD - Svetové ocenenie za trvalo udržateľný rozvoj Združenie BIOMASA získalo ENERGY GLOBE AWARD - Svetové ocenenie za trvalo udržateľný rozvoj

11.01. 2007, Enviroportal

ENERGY GLOBE AWARD je jedným z najprestížnejších a najuznávanejších ocenení v oblasti životného prostredia, je Nobelovou cenou za životné prostredie, vrámci ktorej sú oceňované projekty z celého sveta zameriavajúce sa na starostlivosť o životné prostredie, efektívne využívanie energetických zdrojov, energetickú efektívnosť a využívanie alternatívnych zdrojov energie.

MŽP zavedie do konca roku monitorovanie arzénu a ďalších látok v ovzduší MŽP zavedie do konca roku monitorovanie arzénu a ďalších látok v ovzduší

11.01. 2007, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo na rokovanie vlády novelu zákona o ochrane ovzdušia a zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Hlavným dôvodom jej vypracovania je prevzatie európskej smernice týkajúcej sa arzénu, kadmia niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší.

Európsky parlament: Prísnejšie emisné normy pre motorové vozidlá Európsky parlament: Prísnejšie emisné normy pre motorové vozidlá

10.01.2007, Enviroportal

Spaľovaním pohonných látok sa do ovzdušia uvoľňujú zdraviu škodlivé emisie, ktoré tiež prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. EP preto schválil nariadenie, ktorého cieľom je revízia súčasných predpisov pre maximálne povolené hodnoty emisií z automobilov. Nová norma - Euro 5 - by mala platiť od roku 2009 a norma Euro 6, ktorú pôvodný návrh EK nezahŕňal, od roku 2014. Nariadenie obsahuje aj požiadavku zabezpečenia ľahkého prístupu opravárov k informáciám o opravách vozidiel.

ENVIROFILM 2007 bude v polovici mája ENVIROFILM 2007 bude v polovici mája

10.01.2007, Enviroportal

Festival ENVIROFILM zaujíma už viac ako 10 rokov významné miesto v kalendári medzinárodných environmentálnych podujatí na Slovensku. Každoročne sa na ňom predstavujú a oceňujú najlepšie snímky filmových tvorcov z celého sveta. ENVIROFILM je miestom stretnutí tvorcov, environmentalistov, žurnalistov, členov medzinárodnej asociácie environmentálnych festivalov Ecomove International a širokej verejnosti, ktorej predovšetkým je adresovaná filmová prehliadka. Aktuálny 13. ročník festivalu sa uskutoční v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a Zvolene v dňoch 15. až 19. mája 2007.

Bulharsko má záujem o skúsenosti SR po vstupe do EÚ na poli životného prostredia Bulharsko má záujem o skúsenosti SR po vstupe do EÚ na poli životného prostredia

10.01.2007, Enviroportal

Návrh na spoluprácu v konkrétnych oblastiach bol predmetom včerajšieho rokovania ministra životného prostredia SR s veľvyslancom Bulharskej republiky na Slovensku Ogianom Garkovom.

Čo prináša komercionalizácia Vysokých Tatier? Čo prináša komercionalizácia Vysokých Tatier?

09.01.2007, Enviroportal

Každý návštevník Vysokých Tatier si mohol v posledných rokoch všimnúť nebývalé stavebné, rekonštrukčné a rozvojové aktivity, ktoré prinášajú modernizáciu prostredia mesta Vysoké Tatry. Tiež množstvo ľudí vie o pripravovanej zonácii územia TANAPu, ktorá navrhuje zníženie stupňa ochrany prírody v intravilánoch mesta Vysoké Tatry ako aj existujúcich lyžiarskych strediskách.

Správa TANAPu a Štátne lesy TANAPu spoločne pri spiľovaní odumretých stromov Správa TANAPu a Štátne lesy TANAPu spoločne pri spiľovaní odumretých stromov

09.01.2007, Enviroportal

Správa TANAPu a Štátne lesy TANAPu našli spoločné východisko pri spiľovaní odumretých, nestabilných a poškodených stromov v blízkosti turistických chodníkov v Tatrách.

Výstava Alma Mater: Banská Štiavnica Výstava Alma Mater: Banská Štiavnica

09.01.2007, Enviroportal

Európsky význam Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici približuje výstava Alma Mater: Banská Štiavnica, ktorú vo výstavných priestoroch Slovenského banského múzea môžu jeho návštevníci zhliadnuť až do 19. augusta 2007.