Ako ste išli do práce alebo do školy? Autom, na bicykli alebo verejnou dopravou? Každý deň prijímame rozhodnutia, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Niektorými z nich sa vedome usilujeme prispieť k tomu, aby sme žili v zdravšom prostredí. Video súťaž s názvom I LIVE GREEN, ktorú organizuje Európska environmentálna agentúra a jej sieť partnerov, vyzýva všetkých Európanov, aby predviedli svoju kreativitu a predstavili svoje opatrenia v prospech životného prostredia. Najlepšie video príspevky budú finančne odmenené. Uzávierka súťaže je 31. marca 2018. Viac informácií: www.eea.europa.eu

 

 


SHMÚ v rámci projektu DriDanube spolupracuje s partnermi z CzechGlobe na integrovanom systéme monitoringu pôdneho sucha, dostupného na stránke www.intersucho.sk. Na uvedenej stránke sú každý týždeň aktualizované celoštátne a okresné mapy intenzity sucha a relatívneho nasýtenia pôdneho profilu. Okrem výskytu sucha je dôležité monitorovať aj jeho dopady na rôzne hospodárske sektory.
Zdroj: MŽP SR
Viac informácií: www.intersucho.sk

 

 


 


 Informačná platforma podpory prechodu na zelené hospodárstvo v Slovenskej republike
Centrálna platforma pre sprístupňovanie a vzájomnú výmenu informácií a skúseností v oblasti podpory prechodu na obehové/zelené hospodárstvo so zapojením všetkých relevantných subjektov spoločnosti v podmienkach SR.
Viac informácií: http://enviroportal.sk/zelene-hospodarstvo

MŽP SR vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Zelený vzdelávací fond takýmto spôsobom prvýkrát prepojil štátny, súkromný a neziskový sektor. Už od 20. 10. 2017 môžu neziskové organizácie podávať žiadosti o podporu svojich projektov. Spolu s príspevkom zeleného rezortu je im v súčasnosti k dispozícii celková suma 130-tisíc EUR. Koordinátorom je SAŽP. Žiadosti je potrebné predložiť do 1. decembra 2017 vrátane.
Viac informácií: http://zelenyvzdelavacifond.sk
 

 
 

Odporúčame z videotéky

Osamelí bojovníci DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Žijem na strome a je mi dobre

01.02.2018 - 28.02.2018
Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota

Eco-innovation

05.02.2018 - 06.02.2018
Sofia, Bulharsko

Pracovné ponuky v ŽP

Zástupca riaditeľa rastlinnej výroby agroholdingu pre región západ (Ref. č.: 20180118_AGRO)

18.1.2018, EXATA GROUP, a.s.Dunajská Streda, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj

Pracovník vo výrobe

19.1.2018, Víno Levice s.r.o.Víno Levice
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Vtáčia chrípka pravdepodobne dorazila už aj na Slovensko Vtáčia chrípka pravdepodobne dorazila už aj na Slovensko

21. februára 2006, Enviroportal

Referenčné laboratórium Štátneho veterinárneho ústavu vo Zvolene večer 20. februára 2006 vyslovilo podozrenie na prítomnosť vírusu vtáčej chrípky v prípade dvoch vzoriek pochádzajúcich z voľne žijúcich vtákov, ktoré sa našli na južnom Slovensku.

Plán ostatných podujatí Slovenského banského múzea v roku 2006 Plán ostatných podujatí Slovenského banského múzea v roku 2006

20. februára 2006, Enviroportal

Prinášame Vám prehľad ostatných podujatí, ktoré na rok 2006 pripravuje Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici.

Vyšlo šieste číslo Enviromagazínu 2005 Vyšlo šieste číslo Enviromagazínu 2005

17. februára 2006, Enviroportal

Časopis Enviromagazín č. 6/2005 je v predaji a k dispozícii na Slovenskej agentúre životného prostredia a na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.

ENVIROFOTO ENVIROFOTO

17. februára 2006, Enviroportal

ENVIROFOTO je fotografická súťaž určená žiakom a študentom základných škôl, špeciálnych základných škôl a stredných škôl Malokarpatského regiónu, ktorú vyhlasuje Stredisko environmentálnej výchovy Harmónia-Modra v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

Pripomienkové konanie: Správa o medzinárodnom roku planéty Zem Pripomienkové konanie: Správa o medzinárodnom roku planéty Zem

17. februára 2006, Enviroportal

Medzinárodná únia geologických vied (IUGS) v súčinnosti s divíziou vied o Zemi UNESCO iniciujú organizovanie "International Year of Planet Earth" (IYPE) na roky 2007 až 2009 s kľúčovým rokom 2008.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie územie Tribeč Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie územie Tribeč

14. februára 2006, Enviroportal

Návrhom vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie (CHVO) Tribeč sa v súlade s § 26 ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ustanovuje vymedzenie hraníc chráneného vtáčieho územia a zoznam činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany vrátane územného a časového obmedzenia ich výkonu.

Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIII, 2005, čiastka 6 Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIII, 2005, čiastka 6

14. februára 2006, Enviroportal

Na stránke Ministerstva životného prostredia SR bol 6. 2. 2006 zverenený Vestník MŽP SR, ročník XIII, 2005, čiastka 6. Jeho tlačená podoba bude verejnosti k dispozícii v krátkom čase.

Plán SMOPaJ na február 2006 Plán SMOPaJ na február 2006

14. februára 2006, Enviroportal

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) je špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky. Nachádzajú sa tu štyri expozície:
Expozícia Chránená fauna predstavuje jednotlivé biotopy vrátane chránenej fauny a Sintre s ukážkami sintrovej výzdoby.
Expozícia Chránená flóra predstavuje históriu ochrany prírody na Slovensku, národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska so zdôraznením zaujímavosti života rastlín.
V expozícii Kras a jaskyne Slovenska sú vystavené speleologické, etnografické, historické a archeologické zbierky.
V expozícii Minerály - výskyt, využitie, ochrana sú ukážky nerastov, polodrahokamov a drahokamov z celého sveta.
Múzeum usporiadáva výstavy a prednášky s tematikou ochrany prírody a jaskyniarstva. Nachádza sa tu špecializovaná knižnica a múzejný archív.

Slovensko bude mať svoje zastúpenie na veľtrhu PRODEXPO 2006 v Moskve Slovensko bude mať svoje zastúpenie na veľtrhu PRODEXPO 2006 v Moskve

10. februára 2006, Enviroportal

V dňoch 13. - 17. 2. 2006 otvorí pre návštevníkov svoje brány 13. ročník medzinárodného potravinárskeho veľtrhu PRODEXPO 2006 v Moskve.

Ruskí vedci varujú pred GMO Ruskí vedci varujú pred GMO

7. februára 2006, Enviroportal

Môže byť konzumovanie GM plodín nebezpečné aj pre zdravie ľudí? Novú štúdiu o možných negatívnych dopadoch geneticky modifikovaných organizmov nedávno publikovali poprední vedci z Ruskej akadémie vied.

Grécka vláda opäť zakázala pestovanie GM kukurice Grécka vláda opäť zakázala pestovanie GM kukurice

7. februára 2006, Enviroportal

Grécku sa podarilo šikovne obísť nariadenie Európskej komisie a naďalej chráni svojich farmárov pred inváziou geneticky modifikovaných plodín zo zahraničia. Grécka vláda 30. januára 2006 zrušila na základe nariadenia EK zákaz 17 odrôd GM kukurice. Následne 31. januára 2006 prijala nový zákaz geneticky modifikovaných plodín rozšírený o ďalších 14 odrôd GM kukurice. Celkovo sa nový grécky zákaz momentálne týka 31 odrôd geneticky modifikovanej kukurice.