X Dovoľujem si Vás upozorniť, že na 30. 5. 2018 je plánovaná technická odstávka portálu www.enviroportal.sk.


I live green

Hlasujte vo videosúťaži za najlepšie nápady a spôsoby ako žiť v súlade s prírodou. Súťaž zastrešuje Európska environmentálna agentúra. 

Viac informácií: www.youtube.com, www.eea.europa.eu 

 

 


 


 

 

Slovenská agnetúra životného prostredia v Banskej Bystrici v spolupráci so Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR organizuje Školenie pre malé a stredné podniky v oblasti chemickej legislatívy (7. - 8. 6. v Banskej Bystrici). Školenie je zamerané na poskytnutie aktuálnych informácií v oblasti chemickej legislatívy na úrovni EÚ a na úrovni SR pre malé a stredné podniky, ktoré nemajú dostatočné technické a odborné vybavenie na zvládnutie tak rozsiahlych legislatívnych požiadaviek. Viac informácií: Program, Prihláška

 


Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac ako emisie z priemyslu. Priemyselné emisie sa však tiež úplne nestrácajú. Môžu prispievať k zvýšeným hodnotám regionálneho pozadia. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránkach MŽP SR a SAŽP: www.minzp.sk/ovzdusie-slovensku.html a http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Global forum on env-plastics in Circular Economy

29.05.2018 - 31.05.2018
Kodaň, Dánsko

ENVIRO 2018

31.05.2018 - 01.06.2018
Horský hotel Sepetná, Ostravice

Pracovné ponuky v ŽP

Sales Manager Österreich / Lebensmittelindustrie B2B

14.5.2018, Vitachem s.r.o.Černyševského 26, Petržalka, Slowakei, Bratislava

Enviro špecialista

25.5.2018, Kovomat Slovakia s.r.o.Dolný Val 118/64, Žilina, Slovensko
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

September 2006 so Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici September 2006 so Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici

8. septembra 2006, Enviroportal

Slovenské banské múzeum je špecializovanou organizáciou, ktorá cieľavedome zhromažďuje, vedecky a odborne spracováva, využíva a sprístupňuje hmotné dokumenty so vzťahom ku komplexnej dokumentácii vývoja baníctva, príbuzných banských odborov, geológie, ochrany nerastov, vývoja banských miest a oblastí na Slovensku osobitne Banskej Štiavnice ako svetového kultúrneho prírodného dedičstva a Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Múzeum je príspevkovou organizáciou v priamom riadení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Iniciatíva Greenpeace petície proti ťažbe uránu na Jahodnej zazamenala prvý rozhodujúci úspech Iniciatíva Greenpeace petície proti ťažbe uránu na Jahodnej zazamenala prvý rozhodujúci úspech

7. septembra 2006, Enviroportal

Kampaň environmentálnych organizácií Greenpeace a OZ Sosna s cieľom zabrániť devastácii lokality Jahodná pri Košiciach priniesla ďalší úspech. Obvodný banský úrad v Košiciach prerušil konanie o určení dobývacieho priestoru na Jahodnej a stanovil firme Tournigan lehotu do 31.12.2007 k predloženiu výsledkov verejného posúdenia dopadov projektu na životné prostredie podľa zákona EIA.

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene si pripomína svoje desiate výročie Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene si pripomína svoje desiate výročie

7. septembra 2006, Enviroportal

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene si po tieto dni pripomína svoje desiate výročie - aj prostredníctvom medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Trendy lesníckej, drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese.

Výstava Najnovšia mapová tvorba ŠGÚDŠ Výstava Najnovšia mapová tvorba ŠGÚDŠ

5. septembra 2006, Enviroportal

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra pripravil pre verejnosť výstavu, na ktorej prezentuje svoju najnovšiu mapovú tvorbu.

Ľadovec sa pohybuje 100-kilometrovou rýchlosťou za hodinu Ľadovec sa pohybuje 100-kilometrovou rýchlosťou za hodinu

5. septembra 2006, TASR

V zimnom období sa svetoznámy juhoargentínsky ľadovec Perito Moreno obyčajne premiestňuje rýchlosťou dvoch metrov za deň. V súčasnosti však jeho časť postupuje do teplejšej, severnejšej oblasti Južnej Ameriky priemernou rýchlosťou asi 100 km/hod.

Environmentálne označovanie ako podpora TUR Environmentálne označovanie ako podpora TUR

4. septembra 2006, Enviroportal

Zabezpečovanie potrieb spoločnosti dlho nebralo ohľad na environmentálnu hodnotu tovarov, služieb a práce. V posledných desaťročiach hlavne pri napĺňaní dokumentov AGENDY 21, ktoré sa premietli do regionálnych a národných rozvojových stratégií trvalo udržateľného rozvoja (TUR), sa ako nevyhnutné javí zabezpečovať zefektívnenie výroby, znižovanie materiálovej a energetickej náročnosti a realizácie zmeny modelov výroby a spotreby.

Najnovšie publikácie Európskej environmentálnej agentúry Najnovšie publikácie Európskej environmentálnej agentúry

4. septembra 2006, Enviroportal

Úlohou Európskej environmentálnej agentúry je včas poskytnúť cielené, relevantné a spoľahlivé informácie o životnom prostredí širokej verejnosti a tým, ktorí zodpovedajú za vytváranie a zavádzanie environmentálnej politiky na európskej a na národnej úrovni. Jedným z nástrojov na plnenie tohto poslania sú aj publikácie, vydávané EEA.

EEA Briefing 3/2006 EEA Briefing 3/2006

4. septembra 2006, Enviroportal

Európska environmentálna agentúra (EEA) začiatkom júla 2006 zverejnila na svojej stránke EEA Briefing 3/2006 - Neustála degradácia európskeho pobrežia ohrozuje životnú úroveň v Európe.

Publikácie Európskej environmentálnej agentúry Publikácie Európskej environmentálnej agentúry

4. septembra 2006, Enviroportal

Jednou z významných činností EEA je tvorba špecializovaných správ, ktoré zhodnocujú stav jednotlivých zložiek životného prostredia, vzťahy medzi nimi a vplyv ľudskej činnosti na prostredie a zdravie človeka.

Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci august z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2006 Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci august z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2006

4. septembra 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky navrhuje zrušiť úlohu č. 2 v mesiaci august z Plánu práce vlády SR na rok 2006 , schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1012 zo 14. decembra 2005.

Potopený tanker Solar I je naďalej časovanou bombou Potopený tanker Solar I je naďalej časovanou bombou

4. septembra 2006, Enviroportal

Podľa vyjadrenia oficiálnych miest uvrhne doposiaľ najrozsiahlejšia ropná škvrna, ktorá vznikla v dôsledku potopenia tankera Solar I, najchudobnejšie provincie Filipín do ešte väčšej chudoby. Tanker Solar I, nesúci v útrobách 2 milióny litrov priemyselného paliva, sa potopil 11. augusta v hlbokých vodách južne od ostrovnej provincie Guimaras.