Európania milujú rozmanitosť – v jedle, móde, hudbe – tak prečo sa mnohí z nás držia jedného spôsobu dopravy? Tohtoročný EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (16. - 22. 9.) nás vyzýva k preskúmaniu rôznych spôsobov dopravy. Prečo nevyskúšať dopraviť sa do telocvične bicyklom, do kancelárie vlakom alebo do obchodu pešo? Tým, že zavedieme do našich presunov udržateľné spôsoby dopravy, nielen pozitívne ovplyvníme životné prostredie, ale aj zistíme, že sme zdravší, šťastnejší a zostanú nám aj peniaze na výdavky! Viac informácií: www.eurotm.sk

Slovensko sa 15. 9. prvýkrát pripojí k medzinárodnej iniciatíve Svetový čistiaci deň. Dobrovoľníci budú vo svojom okolí zbierať odpadky a zneškodňovať nelegálne skládky odpadu. Organizátori hľadajú dobrovoľníkov: ,,Príď aj ty 15. septembra na určené miesto v tvojom okolí a pridaj sa k miliónom dobrovoľníkov z celého sveta v zbere odpadkov z miest, kde nepatria. Ak nevieš o organizovanom zbere v mieste tvojho bydliska, prihlás sa za lokálneho organizátora."
Viac informácií: https://www.facebook.com/events/228650404465570/

 Národný park Veľká Fatra prináša možnosť sledovať živé prenosy z umelo vytvoreného jazierka, ktoré slúži na bahnenie diviačej a jelenej zveri. Keďže v lízkosti lokality nie je iný vodný zdroj, určita sa objavia aj medvede, v jesenných mesiacoch sa už pred kamerou môžu objaviť vlci a rys. Doteraz sa pri jazierku zastavili líška, jazvec, kuna, medveď , jelenica a dravec včelár lesný.

Online prenos: http://npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera/

 

Odporúčame z videotéky

Zdroj DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Týždeň zelených budov

24.09.2018 - 30.09.2018
Bratislava

ENVIRO konferencia 2018 (Bratislava)

26.09.2018 - 26.09.2018
Bratislava

Pracovné ponuky v ŽP

Regionálny agronóm/ka

12.9.2018,Slovetra, a.s.Družstevná 18, 914 41 Nemšová-Ľuborča, Slovensko, okres Trenčín

Technológ v pekárskej a cukrárskej oblasti

14.9.2018,Polmarkus Sp. z o.o.Bratislavský kraj, Žilinský kraj, Košický kraj
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Konferencia Enviro-i-Fórum 2007 alebo Brána do sveta environmentálnej informatiky Konferencia Enviro-i-Fórum 2007 alebo Brána do sveta environmentálnej informatiky

16.03. 2007, Enviroportal

12. - 14. júna 2007 sa bude v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene konať už 3. ročník konferencie Enviro-i-fórum. Cieľom podujatia je oboznámiť odbornú verejnosť s existujúcimi informáciami o životnom prostredí a s novinkami v oblasti environmentálnej informatiky.

LZ VLK: V Tatrách sa ťažilo drevo v biotopoch európskeho významu bez súhlasu orgánu ochrany prírody LZ VLK: V Tatrách sa ťažilo drevo v biotopoch európskeho významu bez súhlasu orgánu ochrany prírody

16.03. 2007, Enviroportal

Košice 13. marca (Lesoochranárske zoskupenie VLK) - Lesoochranárske zoskupenie VLK upozorňuje na to, že v Tatranskom národnom parku sa ťažilo drevo v biotopoch európskeho významu bez súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody.

Svetový deň vody v Banskej Bystrici Svetový deň vody v Banskej Bystrici

16.03. 2007, Enviroportal

Banská Bystrica 14. marca (Veolia Voda)- Dňa 21. marca 2007 sa vo vestibule Mestského úradu v Banskej Bystrici uskutoční v rámci Svetového dňa vody prezentácia spoločnosti VEOLIA VODA - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s..
Verejnosť sa tu od 9.00 hod. do 14.00 hod. dozvie viac o kvalite vody, vlastnostiach vody, o tom ako vodu šetriť a ako ju chrániť. K dispozícii budú aj aktuálne informácie o službách pre zákazníkov a produktoch poskytovaných Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou.

SIŽP: V nových vzorkách z potoka Trebianka sa už nezistili žiadne ťažké kovy SIŽP: V nových vzorkách z potoka Trebianka sa už nezistili žiadne ťažké kovy

15.03. 2007, Enviroportal

Bratislava 14. marca (SIŽP) - Analýza vzoriek, ktoré odobrali inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia 3. marca, deň po výbuchu munície v Novákoch, ukázala niektoré zvýšené hodnoty v tamojšom vodnom toku Trebianka. Išlo predovšetkým o prekročenie odporúčaných hodnôt chrómu a ďalších ťažkých kovov.

Dohoda o "otvorenom nebi": Spotrebitelia verzus životné prostredie? Dohoda o "otvorenom nebi": Spotrebitelia verzus životné prostredie?

15.03. 2007, Enviroportal

Štrasburg 13. marca (Európsky parlament) - Začiatkom marca dojednala Európska únia so Spojenými štátmi americkými dohodu o "otvorenom nebi". Tú v utorok predstavila Európska komisia poslancom na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Hoci sa ňou odstraňujú obmedzenia pri transatlantických letoch, nie všetci poslanci túto dohodu vítajú. Zvýšenie konkurencie prinesie nové pracovné príležitosti a tiež lacnejšie letenky. Viac letov však znamená viac emisií skleníkových plynov do ovzdušia.

Greenpeace presviedčal poslancov o rizikách kyanidu Greenpeace presviedčal poslancov o rizikách kyanidu

14.03.2007, Enviroportal

Bratislava 13. marca (Greenpeace) - V utorok sa v Národnej rade Slovenskej republiky začali rokovania výborov, na ktorých sa diskutuje o návrhu novelizácie Zákona o ochrane a využití nerastného bohatstva. Ochranári v tejto súvislosti upozornili poslancov, že súčasný návrh novelizácie tzv. banského zákona je v oblasti ťažby kyanidom len potvrdením už existujúceho právneho stavu. Podľa Greenpeace ide zo strany navrhovateľa zákona o alibizmus a neochotu prijať konkrétnejšie opatrenia na ochranu zdravia a životného prostredia.

Priatelia Zeme: Pre ekonomiku je výhodnejšie zabudnúť na GMO Priatelia Zeme: Pre ekonomiku je výhodnejšie zabudnúť na GMO

14.03.2007, Enviroportal

13. marca (Priatelia Zeme) - Klasické "zelené" poľnohospodárstvo vytvára viac pracovných miest a robí Európsku úniu konkurencieschopnejšou ako pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Uvádza to najnovší výskum európskych Priateľov Zeme.

Brífing ministra pôdohospodárstva SR Miroslava Jureňu Brífing ministra pôdohospodárstva SR Miroslava Jureňu

14.03.2007, Enviroportal

V stredu 14. marca 2007 sa po skončení rokovania Vlády SR uskutoční krátky brífing ministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu.

LZ VLK: V TANAPe sa bude ťažiť LZ VLK: V TANAPe sa bude ťažiť

14.03.2007, Enviroportal

Bratislava/Tulčík 13. marca (Lesoochranárske zoskupenie VLK) - Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Jaroslav Jaduš potvrdil obavy Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, že by sa v TANEPe mohlo ťažiť drevo.

Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami

14.03.2007, Enviroportal

Bratislava 12. marca (MŽP SR) - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami je vypracovaný na základe úlohy C.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 166 z 28. februára 2007 k návrhu zákona o zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení zákona č. 515/20003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z.

Lesoochranárske zoskupenie VLK uspelo vo väčšine bodov hromadnej pripomienky k lesnému zákonu Lesoochranárske zoskupenie VLK uspelo vo väčšine bodov hromadnej pripomienky k lesnému zákonu

13.03.2007, Enviroportal

Bratislava 9. marca (CHANGENET.SK) - Na Ministerstve pôdohospodárstva SR sa 7. marca 2007 konalo rozporové konanie k hromadnej pripomienke k návrhu zákona o lesoch. Až v ôsmich z desiatich pripomienkovaných návrhov v zákone sa zástupcovia hromadnej pripomienky a ministerstvo dohodli na spoločnom riešení.