Najväčšie výzvy životného prostredia na Slovensku na základe medzinárodného porovnania predstavujú nakladanie s odpadom, kvalita ovzdušia a lesy. Cieľom štúdie je prostredníctvom porovnateľných ukazovateľov v životnom prostredí identifikovať oblasti, kde Slovensko najviac zaostáva za krajinami EÚ a OECD.
Celú štúdiu si môžete prečítať tu:
Tri výzvy životného prostredia
Tri výzvy životného prostredia (dáta)

 


 


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že na základe výzvy zo dňa 1. júla 2016 na zriadenie Koordinačných centier pre vyhradené prúdy odpadov boli zriadené nasledovné Koordinačné centrá:
- KC elektroodpad, družstvo, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava - Ružinov
- KC OBALY, družstvo, so sídlom Böhrova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka
- Koordinačné centrum pre staré vozidlá, so sídlom Bojnická 2977/3, 831 04 Bratislava – Nové Mesto


 

Odporúčame z videotéky

Svedkovia európskej klímy v roku 2005 DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Haraburdy alebo bazár (ne)potrebných vecí

22.08.2017 - 09.09.2017
Slovenské banské múzeum-Dielnička,Kammerhof

Pracovné ponuky v ŽP

Odborný poradca - obchodný zástupca pre rastlinnú prvovýrobu

2.8.2017, PROCHEMA s.r.o.Dolná 142, 900 01 Modra, Bratislavský kraj, Trnavský kraj

Potravinársky technológ

17.8.2017, SAWPI s.r.o.M.R.Štefanika 10, 03861 Vrútky, Dolný Kubín, Martin, Žilina
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Európska jar 2006 klope na dvere Európska jar 2006 klope na dvere

15. marca 2006, Enviroportal

Európska jar je každoročný projekt o demokracii a občianstve, v ktorom majú mladí ľudia možnosť vzdelávať sa a vyjadriť sa k európskym otázkam. Aktivity tohto projektu zamerané na debaty a dialóg sú pripravované niekoľko mesiacov v predstihu prostredníctvom vzdelávacích aktivít v rámci tried za účasti národných a európskych výkonných predstaviteľov politického života.

Kontrolná činnosť SIŽP v roku 2005 Kontrolná činnosť SIŽP v roku 2005

14. marca 2006, Enviroportal

Bratislava 14. marca - Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vykonali v minulom roku stovky kontrol, pri ktorých kontrolovali pôvodcov odpadu, prevádzkovateľov zariadení na zneškodňovanie, zhodnocovanie a zber odpadu, obce pri nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom, výrobcov a dovozcov vybraných komodít, nakladanie so starými vozidlami, povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch a platenie poplatkov za uloženie odpadu.

Viac zelene pre ľudí v komunitách Viac zelene pre ľudí v komunitách

14. marca 2006, Enviroportal

Nadácia EKOPOLIS v rámci svojho grantového programu Ľudia pre stromy pridelila Komunitným nadáciam v Banskej Bystrici, Nitre a v Prešove finančnú podporu, ktorá bude použitá na podporu projektov výsadby zelene na verejných priestoroch v týchto mestách.

Európske životné prostredie - stav a perspektíva Európske životné prostredie - stav a perspektíva

14. marca 2006, Enviroportal

V novembri 2005 bola Európskou Environmentálnou Agentúrou (EEA) publikovaná v poradí už tretia päťročná správa Európske životné prostredie - stav a perspektíva (The European Environment - State and Outlook 2005) hodnotiaca stav životného prostredia vybraných krajín Európy ako aj predpokladaných trendov jeho ďalšieho vývoja.

Pozvánka na odborný seminár SHMÚ a SMS Pozvánka na odborný seminár SHMÚ a SMS

10. marca 2006, Enviroportal

Slovenský hydrometeorologický ústav a Slovenská meteorologická spoločnosť pri príležitosti Svetového dňa vody a Svetového meteorologického dňa usporiadajú dňa 23. marca 2006 odborný seminár.

Najdlhšia jaskyňa na Slovensku Najdlhšia jaskyňa na Slovensku

9. marca 2006, Enviroportal

Pracovníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši včera zrealizovali meranie Pustej jaskyne. Demänovský jaskynný systém po včerajšom meraní v Pustej jaskyni tak dosiahol dĺžku 35 214 metrov.

Vydavateľstvo Mladá fronta vydalo knihu o vtáčej chrípke Vydavateľstvo Mladá fronta vydalo knihu o vtáčej chrípke

8. marca 2006, Enviroportal

České vydavateľstvo Mladá fronta vydalo knihu Chřipka a pandemie, ktorá má prispieť k opatreniam na zvládnutie hrozby pandémie smrteľného vírusu v českých krajinách.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín

8. marca 2006, Enviroportal

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín bol vypracovaný Ministerstvom pôdohospodárstva SR z dôvodu zmeny legislatívy Európskeho spoločenstva v upravovanej oblasti.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze... Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka  a ich dovoze...

8. marca 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR o lesnej stráži Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR o lesnej stráži

7. marca 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vypracovalo na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 66 písm. i) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o lesnej stráži.

Ornitológovia a ochrancovia vtáctva spojili sily vytvorením novej organizácie Ornitológovia a ochrancovia vtáctva spojili sily vytvorením novej organizácie

7. marca 2006, Enviroportal

Milovníci vtáctva a ornitológovia sa počas prvého marcového víkendu stretli vo Zvolene na podujatí, ktoré sa už tradične nazýva Vtáčí snem. Hlavnými organizátormi podujatia boli dve významné ochranárske mimovládne organizácie Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS) a Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS).