Hlavnou témou posledného tohtoročného populárno-náučného časopisu ENVIROMAGAZÍN je zelené bývanie. Ako sa uplatňuje v praxi a aký je jeho význam, sa dozviete prostredníctvom príspevkov o stavebných materiáloch pre zdravé bývanie, o význame životného cyklu stavebných materiálov, ale aj celých budov.
Viac informácií: www.enviromagazin.sk

 

Zmena klímy je vo všeobecnosti globálnym problémom, ale minimalizácia rizík a realizácia adaptačných opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy je záležitosť lokálna. Príklady realizácie adaptačných opatrení, ktorých cieľom je podporovať a zabezpečovať vlastnosti krajiny, ktoré už od lokálnej úrovne zlepšujú mikroklimatické pomery, hydroklimatické pomery a prispievajú k zlepšeniu širších geoklimatických podmienok, sú uvedené v Katalógu vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny pre samosprávy, ktorý vydala Slovenská agentúra životného prostredia.

Európska komisia spustila sériu konzultácií týkajúcich sa merania environmentálnej stopy produktov a organizácií zohľadňujúcich životný cyklus. Dotazník je možné vyplniť do 18. 12. 2018 a je určený pre:
Podnikateľské subjekty
Investorov a finančné inštitúcie
Mimovládne organizácie
Verejnú a štátnu správu, medzinárodné organizácie
Vlastníkov patentov


Národný park Veľká Fatra prináša možnosť sledovať živé prenosy z umelo vytvoreného jazierka, ktoré slúži na bahnenie diviačej a jelenej zveri. Keďže v lízkosti lokality nie je iný vodný zdroj, určita sa objavia aj medvede, v jesenných mesiacoch sa už pred kamerou môžu objaviť vlci a rys. Doteraz sa pri jazierku zastavili líška, jazvec, kuna, medveď , jelenica a dravec včelár lesný.

Online prenos: http://npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera/

 

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Objavovanie Krymu s botanikom

13.12.2018 - 13.12.2018
Zvolen, reštaurácia U Alexa (v priestoroch pivárne), nám. SNP 36

Štjavnycký vjanočný jarmok 2018

07.12.2018 - 08.12.2018
Slovenské banské múzeum-Kammerhof

Pracovné ponuky v ŽP

Technológ

29.11.2018,Cloetta Slovakia s.r.o.Levice, Slovensko, okres Levice

Data Administrator

5.12.2018,Cloetta Slovakia s.r.o.Levice, Slovakia, okres Levice
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Znečistená pitná voda môže ohroziť ľudské zdravie Znečistená pitná voda môže ohroziť ľudské zdravie

14.10. 2009, TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) Znečistená pitná voda môže vážne ohroziť ľudské zdravie. Vodou sa totiž môžu šíriť rôzne nákazy ako napríklad brušný týfus, bakteriálna dyzentéria, cholera, vírusová hepatitída A, enterovirózy či parazitárne ochorenia. K najčastejším ochoreniam v našich podmienkach, najmä u osôb žijúcich v prostredí s nižším hygienickým štandardom, je práve bacilárna úplavica (dyzentéria) infekčná žltačka typu A, či niektoré choroby prenosné zo zvierat.

Spaľovanie bioodpadu škodí nielen prírode, ale aj človeku a je trestné Spaľovanie bioodpadu škodí nielen prírode, ale aj človeku a je trestné

14.10. 2009, TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) Environmentalisti upozorňujú, že pri spaľovaní biologického odpadu vznikajú toxické látky, ktoré škodia nielen životnému prostrediu, ale aj ľuďom samotným. Ide pritom o nebezpečné látky ako dechty či jedovatý plyn, oxid uhoľnatý. ,,O tom, že konajú protiprávne, nemajú páliaci občania častokrát ani potuchy," uviedol pre TASR Branislav Moňok z organizácie Priatelia Zeme-SPZ. Podotkol, že dym z takéhoto spaľovanie pritom často nezasahuje iba miesto spaľovania, ale aj pozemky susedov či celú obec.

Biožuvačka je stopercentne rozložiteľná Biožuvačka je stopercentne rozložiteľná

14.10. 2009, TASR

Bratislava 11. októbra (TASR) Kým obyčajná žuvačka sa v prírode rozkladá približne päť rokov, biožuvačka sa bez negatívneho dopadu na prírodu rozloží v priebehu niekoľkých týždňov. ,,Asi od roku 1950 tvorí základ gumových báz všetkých žuvačiek plast z ropy. Biožuvačka neobsahuje žiadne syntetické látky," vysvetlil pre TASR propagátor trvalo udržateľnej spotreby Peter Popovec.

V severnej a západnej Európe nie je cena meradlom ekologického správania V severnej a západnej Európe nie je cena meradlom ekologického správania

14.10. 2009, TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) Vôbec prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá získala za svoje výrobky nadnárodnú environmentálnu značku Európsky kvet pre výrobok, je SHP Harmanec, a.s. ,,Značka pre nás znamená potvrdenie našej filozofie, našich snáh správať sa ekologicky. Jej získanie je súčasťou našej environmentálnej filozofie," uviedol pre TASR generálny riaditeľ SHP Harmanec, a.s., Daniel Krchňavý po dnešnom prevzatí osvedčenia v Bratislave.

Letá na Severnom póle budú do 10 rokov bez ľadu, tvrdia britskí výskumníci Letá na Severnom póle budú do 10 rokov bez ľadu, tvrdia britskí výskumníci

14.10. 2009, TASR

Londýn 14. októbra (TASR) Severný pól bude do desiatich rokov v lete prakticky bez ľadu, uviedol dnes tím britských prieskumníkov.

Na budúci rok sa chystá opäť cyklus ochranárskych podujatí Live Earth Na budúci rok sa chystá opäť cyklus ochranárskych podujatí Live Earth

14.10.2009, TASR

New York 14. októbra (TASR) Akcia Live Earth, ktorej cieľom bude tentoraz upozorniť na význam zabezpečenia prístupnosti pitnej vody, sa uskutoční v apríli 2010.

Ornitológovia chcú bojovať intenzívnejšie proti pytliactvu Ornitológovia chcú bojovať intenzívnejšie proti pytliactvu

13.10.2009, TASR

Bratislava 13. októbra (TASR) Ochranári zaznamenali v tomto roku 12 prípadov usmrtenia alebo závažného poranenia rôznych vtáčích druhov v dôsledku úmyselnej nelegálnej činnosti. ,,Obeťami sa v týchto prípadoch stalo až 42 jedincov chránených druhov. Je to alarmujúce číslo, najmä ak si uvedomíme, že medzi obeťami sú také vzácne druhy ako sokol rároh či kaňa popolavá," informovala TASR Lucia Deutschová z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).

Vyberte sa s nami „Na túru s NATUROU“ Vyberte sa s nami „Na túru s NATUROU“

13.10.2009, Enviroportal

Cieľom nového vzdelávacieho programu určného žiakom II. stupňa ZŠ je zvýšiť záujem mládeže o ,,domovské" biotopy. Program sa opiera o veľmi úspešný projekt Živá príroda, do ktorého sa zapojilo viac ako 7 000 slovenských detí vo veku 10 až 15 rokov v rokoch 2001 až 2003. Celkove vedúci pracovných skupín poslali do centrálnej databázy SAŽP 15 617 záznamov o výskyte 105 druhov živočíchov a 23 098 záznamov o výskyte 120 druhov rastlín zo 787 lokalít Slovenska.

Slovensko do konca roka vyhlási chýbajúce chránené vtáčie územia Slovensko do konca roka vyhlási chýbajúce chránené vtáčie územia

13.10.2009, TASR

Bratislava 13. októbra (TASR) Slovensko by malo do konca roka vyhlásiť zvyšných 17 chránených vtáčích území z 38 území vládou schváleného zoznamu. Pre nedodržanie časových termínov ich vyhlasovania vedie Európska komisia (EK) voči Slovensku právne konanie (infringement). Komisia okrem toho požadovala aj vyhlásenie ďalších šiestich území, ktoré navrhli vedci.

UNESCO: Nedostatok vody vyhnal z domovov 100.000 Iračanov UNESCO: Nedostatok vody vyhnal z domovov 100.000 Iračanov

13.10.2009, TASR

Paríž 13. októbra (TASR) Nie násilie, ale nedostatok vody prinútil vyše 100.000 ľudí žijúcich na severe Iraku opustiť svoje domovy a presťahovať sa do inej časti krajiny.

Eurofondy nesmú byť komoditou Eurofondy nesmú byť komoditou

13.10.2009, TASR

Bratislava 13. októbra (TASR) Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a poverený minister životného prostredia Dušan Čaplovič prijal na rezorte životného prostredia ďalšie zmeny. Tie okrem iného reagujú aj na zvýšenie finančného krytia na výzvy k budovaniu verejných vodovodov a kanalizácií miest a obcí z pôvodných 150 miliónov eur (4,52 miliardy Sk) na 300 miliónov eur (9,04 miliardy Sk).