X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
RedakciaInformačná platforma podpory prechodu na zelené hospodárstvo v Slovenskej republike
Centrálna platforma pre sprístupňovanie a vzájomnú výmenu informácií a skúseností v oblasti podpory prechodu na obehové/zelené hospodárstvo so zapojením všetkých relevantných subjektov spoločnosti v podmienkach SR.
Viac informácií: http://enviroportal.sk/zelene-hospodarstvo

MŽP SR vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Zelený vzdelávací fond takýmto spôsobom prvýkrát prepojil štátny, súkromný a neziskový sektor. Už od 20. 10. 2017 môžu neziskové organizácie podávať žiadosti o podporu svojich projektov. Spolu s príspevkom zeleného rezortu je im v súčasnosti k dispozícii celková suma 130-tisíc EUR. Koordinátorom je SAŽP. Žiadosti je potrebné predložiť do 1. decembra 2017 vrátane.
Viac informácií: http://zelenyvzdelavacifond.sk
 

 
 


Najväčšie výzvy životného prostredia na Slovensku na základe medzinárodného porovnania predstavujú nakladanie s odpadom, kvalita ovzdušia a lesy. Cieľom štúdie je prostredníctvom porovnateľných ukazovateľov v životnom prostredí identifikovať oblasti, kde Slovensko najviac zaostáva za krajinami EÚ a OECD.
Celú štúdiu si môžete prečítať tu:
Tri výzvy životného prostredia
Tri výzvy životného prostredia (dáta)

 


 


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že na základe výzvy zo dňa 1. júla 2016 na zriadenie Koordinačných centier pre vyhradené prúdy odpadov boli zriadené nasledovné Koordinačné centrá:
- KC elektroodpad, družstvo, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava - Ružinov
- KC OBALY, družstvo, so sídlom Böhrova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka
- Koordinačné centrum pre staré vozidlá, so sídlom Bojnická 2977/3, 831 04 Bratislava – Nové Mesto


 

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Deň odpadového hospodárstva 2017

23.11.2017 - 23.11.2017
Bratislava

SET Plan 2017

29.11.2017 - 30.11.2017
Grand Hotel River Park, Bratislava

Pracovné ponuky v ŽP

Zástupca riaditeľa rastlinnej výroby agroholdingu pre región západ (Ref. č.: 20171122_AGRO)

22.11.2017, EXATA GROUP, a.s.Dunajská Streda, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj

Technický plodinový špecialista

22.11.2017, Syngenta SKBratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia... Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia...

13. októbra 2006, Enviroportal

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), sa na rokovanie operatívnej porady ministra predkladá na základe plánu legislatívnych úloh MŽP SR na rok 2006. Hlavným dôvodom jeho vypracovania je transpozícia smernice 2004/107/ES, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší.

Pripomienkové konanie: Návrh na presun finančných prostriedkov v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Pripomienkové konanie: Návrh na presun finančných prostriedkov v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

12. októbra 2006, Enviroportal

Materiál Návrh na presun finančných prostriedkov v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006 (ďalej len SOP P-RV) vyplýva z aktuálneho stavu čerpania finančných prostriedkov v rámci SOP P-RV. Následne bude predložený na schválenie vláde Slovenskej republiky a členom Monitorovacieho výboru SOP P-RV.

100 dní ministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu vo funkcii 100 dní ministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu vo funkcii

12. októbra 2006, Enviroportal

V utorok 10. októbra 2006 sa na pôde Ministerstva pôdohospodárstva SR konala tlačová konferencia na tému Prvých sto dní ministra pôdohospodárstva vo funkcii. Minister Miroslav Jureňa počas nej priblížil priority svojho rezortu, ktoré bude ministerstvo počas jeho pôsobenia napĺňať.

Pripomienkové konanie: Národný strategický plán rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007-2013 Pripomienkové konanie: Národný strategický plán rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007-2013

12. októbra 2006, Enviroportal

Materiál návrh Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007-2013 (ďalej len NSPRV) predkladá na rokovanie vlády SR minister pôdohospodárstva na základe Programového vyhlásenia vlády SR z augusta 2006. Predstavuje východiskový dokument pre možnosť čerpania finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len EAFRD).

11. október - Medzinárodný deň predchádzania prírodným katastrofám 11. október - Medzinárodný deň predchádzania prírodným katastrofám

11. októbra 2006, Enviroportal

Od začiatku deväťdesiatych rokov sa pod záštitou OSN pripomína druhá októbrová streda ako Medzinárodný deň predchádzania prírodným katastrofám - International Day for Natural Disaster Reduction. Tohto roku pripadá tento pamätný deň na 11. októbra.

Greenpeace: Prvých 100 dní vlády a životné prostredie Greenpeace: Prvých 100 dní vlády a životné prostredie

11. októbra 2006, Enviroportal

Tento týždeň uplynie symbolických prvých sto dní funkčného obdobia vlády premiéra Róberta Fica. Podľa organizácie Greenpeace toto obdobie neprinieslo žiadne výrazné zmeny v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Tu uvádzame krátke stanovisko organizácie Greenpeace k prvým sto dňom vlády Roberta Fica.

Greenpeace odsúdil jadrový test KĽDR Greenpeace odsúdil jadrový test KĽDR

11. októbra 2006, Enviroportal

Kórejská ľudovodemokratická republika v pondelok v skorých ranných hodinách uskutočnila test jadrovej zbrane, ktorým sa KĽDR stala deviatou krajinou sveta, ktorá vlastní jadrové zbrane.

Nadácia Ekopolis vyhlásila nové grantové kolo zamerané na občianske aktivity Nadácia Ekopolis vyhlásila nové grantové kolo zamerané na občianske aktivity

11. októbra 2006, Enviroportal

Nadácia Ekopolis, v spolupráci s Centrom pre filatropiu, vyhlasuje nové kolo otvoreného grantového programu Obhajoba občianskych záujmov.

Výzva FAO a WHO pre expertov v oblasti hodnotenia bezpečnosti potravín derivovaných biotechnológiami Výzva FAO a WHO pre expertov v oblasti hodnotenia bezpečnosti potravín derivovaných biotechnológiami

10. októbra 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva SR je národným kontaktným miestom pre styk s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) v súlade s par. 18a zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Náleží mu tak povinnosť informovať verejnosť o pripravovaných medzinárodných podujatiach v tejto oblasti.

Európsky parlament a ochrana verejnosti pred toxickými látkami v zdravotníctve Európsky parlament a ochrana verejnosti pred toxickými látkami v zdravotníctve

10. októbra 2006, Enviroportal

Brusel, 4. október 2006 - Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť chce obmedziť používanie toxických chemikálií, ktoré sa nachádzajú v zdravotníckych pomôckach. Poslanci tohto výboru podporili zákaz používania nebezpečných toxických látok, ktoré môžu spôsobovať mutácie a poškodenia hormonálneho a reprodukčného systému.

Priatelia Zeme-SPZ: Nespaľujme odpady doma! Priatelia Zeme-SPZ: Nespaľujme odpady doma!

9. októbra 2006, Enviroportal

Priatelia Zeme SPZ vyzývajú verejnosť, aby sa zapojila do celoslovenského týždňa aktivít na podporu nespaľovania odpadov v domácnostiach.
Cieľom tejto celoštátnej akcie, ktorá je naplánovaná v týždni od 23. do 29. 10. 2006, je znížiť znečisťovanie životného prostredia toxickými látkami z nezákonného spaľovania odpadov v záhradách či v domácich peciach a zlepšiť informovanosť verejnosti o tomto probléme.