X Vážení používatelia,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby budú 27. až 28. 5. 2017 niektoré služby nedostupné. Ďakujeme za pochopenie.
Redakcia

Projekt  MFF  Ekotopfilm - Envirofilm 2015 je výsledkom partnerskej spolupráce dvoch významných tradičných podujatí,  ktoré spája  myšlienka ochrany životného prostredia. Podujatie ponúkne divákom kvalitné dokumentárne filmy venované  trvalo udržateľnému spôsobu života, ochrane životného prostredia, zmene v správaní sa človeka k prírode a v neposlednom rade technologickým a procesným inováciám, ktoré vedú k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov našej planéty. Odbornú garanciu prevzalo 12 rezortov vlády. Festival sa bude konať v Bratislave a Banskej Bystrici 22. až 26. 5. 2017.
Viac informácií: www.ekotopfilm.sk


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že na základe výzvy zo dňa 1. júla 2016 na zriadenie Koordinačných centier pre vyhradené prúdy odpadov boli zriadené nasledovné Koordinačné centrá:
- KC elektroodpad, družstvo, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava - Ružinov
- KC OBALY, družstvo, so sídlom Böhrova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka
- Koordinačné centrum pre staré vozidlá, so sídlom Bojnická 2977/3, 831 04 Bratislava – Nové Mesto


 

Odporúčame z videotéky

Zdroj DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Motýle exotických trópov

01.06.2017 - 30.06.2017
Botanická záhrada UPJŠ, Košice

Pracovné ponuky v ŽP

Manažér/ka farmy ošípaných (Svodín)

25.5.2017, Pigagro s.r.o.Svodín (okres Nové Zámky)

Ekológ - špecialista

26.5.2017, EKOJET s.r.o.Bratislava
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Pripomienkové konanie: Správa o medzinárodnom roku planéty Zem Pripomienkové konanie: Správa o medzinárodnom roku planéty Zem

17. februára 2006, Enviroportal

Medzinárodná únia geologických vied (IUGS) v súčinnosti s divíziou vied o Zemi UNESCO iniciujú organizovanie "International Year of Planet Earth" (IYPE) na roky 2007 až 2009 s kľúčovým rokom 2008.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie územie Tribeč Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie územie Tribeč

14. februára 2006, Enviroportal

Návrhom vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie (CHVO) Tribeč sa v súlade s § 26 ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ustanovuje vymedzenie hraníc chráneného vtáčieho územia a zoznam činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany vrátane územného a časového obmedzenia ich výkonu.

Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIII, 2005, čiastka 6 Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIII, 2005, čiastka 6

14. februára 2006, Enviroportal

Na stránke Ministerstva životného prostredia SR bol 6. 2. 2006 zverenený Vestník MŽP SR, ročník XIII, 2005, čiastka 6. Jeho tlačená podoba bude verejnosti k dispozícii v krátkom čase.

Plán SMOPaJ na február 2006 Plán SMOPaJ na február 2006

14. februára 2006, Enviroportal

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) je špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky. Nachádzajú sa tu štyri expozície:
Expozícia Chránená fauna predstavuje jednotlivé biotopy vrátane chránenej fauny a Sintre s ukážkami sintrovej výzdoby.
Expozícia Chránená flóra predstavuje históriu ochrany prírody na Slovensku, národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska so zdôraznením zaujímavosti života rastlín.
V expozícii Kras a jaskyne Slovenska sú vystavené speleologické, etnografické, historické a archeologické zbierky.
V expozícii Minerály - výskyt, využitie, ochrana sú ukážky nerastov, polodrahokamov a drahokamov z celého sveta.
Múzeum usporiadáva výstavy a prednášky s tematikou ochrany prírody a jaskyniarstva. Nachádza sa tu špecializovaná knižnica a múzejný archív.

Slovensko bude mať svoje zastúpenie na veľtrhu PRODEXPO 2006 v Moskve Slovensko bude mať svoje zastúpenie na veľtrhu PRODEXPO 2006 v Moskve

10. februára 2006, Enviroportal

V dňoch 13. - 17. 2. 2006 otvorí pre návštevníkov svoje brány 13. ročník medzinárodného potravinárskeho veľtrhu PRODEXPO 2006 v Moskve.

Ruskí vedci varujú pred GMO Ruskí vedci varujú pred GMO

7. februára 2006, Enviroportal

Môže byť konzumovanie GM plodín nebezpečné aj pre zdravie ľudí? Novú štúdiu o možných negatívnych dopadoch geneticky modifikovaných organizmov nedávno publikovali poprední vedci z Ruskej akadémie vied.

Grécka vláda opäť zakázala pestovanie GM kukurice Grécka vláda opäť zakázala pestovanie GM kukurice

7. februára 2006, Enviroportal

Grécku sa podarilo šikovne obísť nariadenie Európskej komisie a naďalej chráni svojich farmárov pred inváziou geneticky modifikovaných plodín zo zahraničia. Grécka vláda 30. januára 2006 zrušila na základe nariadenia EK zákaz 17 odrôd GM kukurice. Následne 31. januára 2006 prijala nový zákaz geneticky modifikovaných plodín rozšírený o ďalších 14 odrôd GM kukurice. Celkovo sa nový grécky zákaz momentálne týka 31 odrôd geneticky modifikovanej kukurice.

Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

7. februára 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 o rastlinolekárskej starostlivosti.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o pridelení prémií na chov oviec, kôz a dojčiacich kráv Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o pridelení prémií na chov oviec, kôz a dojčiacich kráv

6. februára 2006, Enviroportal

Predložený návrh nariadenie vlády Slovenskej republiky o pridelení prémií na chov oviec, kôz a dojčiacich kráv sa vydáva podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č.19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č.207/2002 Z. z.

Pripomienkové konanie: Návrh koncepcie privatizácie časti majetku štátu v správe štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Bratislava bezodplatným prevodom do majetku obcí a VÚC Pripomienkové konanie: Návrh koncepcie privatizácie časti majetku štátu v správe štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Bratislava bezodplatným prevodom do majetku obcí a VÚC

6. februára 2006, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo na rokovanie Vlády Slovenskej republiky návrh koncepcie privatizácie časti majetku štátu v správe štátneho podniku Vodohospodárska výstavba š. p. Bratislava bezodplatným prevodom do vlastníctva obcí a VÚC.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

6. februára 2006, Enviroportal

Návrh novely vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, sa predkladá v súvislosti s vypracovaním zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve