S nástupom chladného obdobia sa rapídne zhoršuje kvalita ovzdušia. Čoraz častejšie zaznieva v médiách informácia o vzniku smogových situácií. Jednou z hlavných príčin tohto nepriaznivého stavu je vykurovanie domácností tuhými palivami. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránke: http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 


Ako ste išli do práce alebo do školy? Autom, na bicykli alebo verejnou dopravou? Každý deň prijímame rozhodnutia, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Niektorými z nich sa vedome usilujeme prispieť k tomu, aby sme žili v zdravšom prostredí. Video súťaž s názvom I LIVE GREEN, ktorú organizuje Európska environmentálna agentúra a jej sieť partnerov, vyzýva všetkých Európanov, aby predviedli svoju kreativitu a predstavili svoje opatrenia v prospech životného prostredia. Najlepšie video príspevky budú finančne odmenené. Uzávierka súťaže je 31. marca 2018. Viac informácií: www.eea.europa.eu

 

 


Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti súdržnosti je pripravená formou dotazníka, ktorý je dostupný aj v slovenskom jazyku na adrese:  https://ec.europa.eu
 
Konzultačné obdobie: 10. 1. – 8. 3. 2018
 

 

 

 


 


 

MŽP SR vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Zelený vzdelávací fond takýmto spôsobom prvýkrát prepojil štátny, súkromný a neziskový sektor. Už od 20. 10. 2017 môžu neziskové organizácie podávať žiadosti o podporu svojich projektov. Spolu s príspevkom zeleného rezortu je im v súčasnosti k dispozícii celková suma 130-tisíc EUR. Koordinátorom je SAŽP. Žiadosti je potrebné predložiť do 1. decembra 2017 vrátane.
Viac informácií: http://zelenyvzdelavacifond.sk
 

 
 

Odporúčame z videotéky

Sachalin:Ťažba alebo zánik? DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Inspirujme se...

27.02.2018 - 28.02.2018
Vzdělávací a informační centrum Floret, Průhonice, ČR

Annual Conference on European Environmental Law 2018

22.03.2018 - 23.03.2018
Trier, Nemecko

Pracovné ponuky v ŽP

Zástupca riaditeľa rastlinnej výroby agroholdingu pre región Západ (Ref. č.: 20180220_AGRO)

20.2.2018, EXATA GROUP, a.s.Dunajská Streda, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj

Chemický konzultant

23.2.2018, ALS Slovakia, s.r.o.Mokráň záhon 4, Bratislava
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Senianske rybníky Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Senianske rybníky

13. októbra 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Senianske rybníky.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy

13. októbra 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy

13. októbra 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie

13. októbra 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie (v Národnom zozname navrhovaných chránených vtáčích území bolo územie schválené pod pôvodným názvom Morava, ktorý bol však na základe pripomienky názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR zmenený na Záhorské Pomoravie).

Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia... Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia...

13. októbra 2006, Enviroportal

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), sa na rokovanie operatívnej porady ministra predkladá na základe plánu legislatívnych úloh MŽP SR na rok 2006. Hlavným dôvodom jeho vypracovania je transpozícia smernice 2004/107/ES, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší.

Pripomienkové konanie: Návrh na presun finančných prostriedkov v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Pripomienkové konanie: Návrh na presun finančných prostriedkov v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

12. októbra 2006, Enviroportal

Materiál Návrh na presun finančných prostriedkov v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006 (ďalej len SOP P-RV) vyplýva z aktuálneho stavu čerpania finančných prostriedkov v rámci SOP P-RV. Následne bude predložený na schválenie vláde Slovenskej republiky a členom Monitorovacieho výboru SOP P-RV.

100 dní ministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu vo funkcii 100 dní ministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu vo funkcii

12. októbra 2006, Enviroportal

V utorok 10. októbra 2006 sa na pôde Ministerstva pôdohospodárstva SR konala tlačová konferencia na tému Prvých sto dní ministra pôdohospodárstva vo funkcii. Minister Miroslav Jureňa počas nej priblížil priority svojho rezortu, ktoré bude ministerstvo počas jeho pôsobenia napĺňať.

Pripomienkové konanie: Národný strategický plán rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007-2013 Pripomienkové konanie: Národný strategický plán rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007-2013

12. októbra 2006, Enviroportal

Materiál návrh Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007-2013 (ďalej len NSPRV) predkladá na rokovanie vlády SR minister pôdohospodárstva na základe Programového vyhlásenia vlády SR z augusta 2006. Predstavuje východiskový dokument pre možnosť čerpania finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len EAFRD).

11. október - Medzinárodný deň predchádzania prírodným katastrofám 11. október - Medzinárodný deň predchádzania prírodným katastrofám

11. októbra 2006, Enviroportal

Od začiatku deväťdesiatych rokov sa pod záštitou OSN pripomína druhá októbrová streda ako Medzinárodný deň predchádzania prírodným katastrofám - International Day for Natural Disaster Reduction. Tohto roku pripadá tento pamätný deň na 11. októbra.

Greenpeace: Prvých 100 dní vlády a životné prostredie Greenpeace: Prvých 100 dní vlády a životné prostredie

11. októbra 2006, Enviroportal

Tento týždeň uplynie symbolických prvých sto dní funkčného obdobia vlády premiéra Róberta Fica. Podľa organizácie Greenpeace toto obdobie neprinieslo žiadne výrazné zmeny v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Tu uvádzame krátke stanovisko organizácie Greenpeace k prvým sto dňom vlády Roberta Fica.

Greenpeace odsúdil jadrový test KĽDR Greenpeace odsúdil jadrový test KĽDR

11. októbra 2006, Enviroportal

Kórejská ľudovodemokratická republika v pondelok v skorých ranných hodinách uskutočnila test jadrovej zbrane, ktorým sa KĽDR stala deviatou krajinou sveta, ktorá vlastní jadrové zbrane.