Na Slovensku sa ročne vyprodukujú takmer dva milióny ton komunálneho odpadu, čo predstavuje 359 kilogramov na každého z nás. Z tohto  sa vytriedi a zrecykluje len 12 %. K zmene môžeme prispieť osobným príkladom, šírením myšlienok, no v neposlednom rade aj tlakom na účinnú legislatívu. Prepojme sa, zdieľajme svoje skúsenosti a nápady, rozbehnime nové projekty a spoločne posuňme Slovensko od vytvárania veľkého množstva odpadu k jeho obmedzeniu a kvalitnému zhodnoteniu. Viac info: http://zero-waste.sk/Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, demonštračne vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliuz za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Nielen pri príležitosti Dňa Zeme sa môžu dobrovoľníci zapojiť do mnohých aktivít ochraňujúcich planétu Zem, informácie o prebiehajúcich aktivitách nájdete napr. aj na adrese http://denzeme.sk/.

 


Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac ako emisie z priemyslu. Priemyselné emisie sa však tiež úplne nestrácajú. Môžu prispievať k zvýšeným hodnotám regionálneho pozadia. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránkach MŽP SR a SAŽP: www.minzp.sk/ovzdusie-slovensku.html a http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Water & Energy

24.04.2018 - 26.04.2018
Belehrad, Srbsko

FUTURE IT

24.04.2018 - 24.04.2018
Hotel PARK INN Bratislava

Pracovné ponuky v ŽP

Mechanizátor pre región Západ (Ref. č.: 20180416)

16.4.2018, EXATA GROUP, a.s.Orechová Potôň, Dunajská Streda, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj

Agronom. mechanizátor

20.4.2018, Ing. Viliam KompasMartinska dolina 21, Nitra
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák sa zúčastní na konferencii o životnom prostredí Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák sa zúčastní na konferencii o životnom prostredí

1. februára 2007, Enviroportal

1. februára (Enviroportal, MŽP SR) - Na parížsku konferenciu o životnom prostredí s názvom Občania zeme dnes odlieta minister životného prostredia SR Jaroslav Izák.

Ochranári varujú pred zneužitím monitorovacích odstrelov vtáctva Ochranári varujú pred zneužitím monitorovacích odstrelov vtáctva

1. februára 2007, Enviroportal

29. január (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko) - Maďarské laboratória pred niekoľkými dňami potvrdili, že sa v krajine opäť objavila vtáčia chrípka. Nebezpečný vírus typu H5N1 bol zistený zo vzoriek uhynutej hydiny na juhu Maďarska. V tejto súvislosti sa na Slovensku opätovne plánuje odber vzoriek z hydiny, ale aj z voľne žijúceho vtáctva.

Predbežná informácia k návrhu zákona o poľovníctve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Predbežná informácia k návrhu zákona o poľovníctve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

1. februára 2007, Enviroportal

Návrh zákona o poľovníctve je predkladaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007. Predpokladaný dátum predloženia návrhu zákona na rokovanie vlády Slovenskej republiky je december 2007.

Čo sú dioxíny? Čo sú dioxíny?

31. januára 2007, Enviroportal

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že ak sa do priameho obehu dostane dioxín s veľkosťou jediného zrnka ryže, zodpovedá toto množstvo ročnému limitu povolenému pre 1 milión ľudí.

EÚ oprášila Stratégiu trvalo udržateľného rozvoja EÚ oprášila Stratégiu trvalo udržateľného rozvoja

31. januára 2007, Enviroportal

Európska rada obnovila Stratégiu trvalo udržateľného rozvoja EÚ v júni 2006. Po piatich rokoch Európska únia prehodnotila svoje postoje k tejto nanajvýš dôležitej problematike.

RISO vstúpil do druhého desaťročia využívania RISO vstúpil do druhého desaťročia využívania

31. januára 2007, Enviroportal

Na zber údajov z oblasti odpadového hospodárstva bol v SR zavedený do praxe Regionálny informačný systém o odpadoch (RISO), ktorý je od r. 1994 vyvíjaný a spravovaný Centrom odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva (COHEM) Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).

Neopakovateľná príťažlivosť Monte Tamara Neopakovateľná príťažlivosť Monte Tamara

31. januára 2007, Enviroportal

Prírodné kopce sú v prenesenom význame slova monumentálnou "architektúrou". Umelý vstup do sterility takéhoto prostredia je vždy veľmi citlivou a zodpovednou záležitosťou tvorcu, plnou analýz. Pozitívnym príkladom vstupu človeka a tvorby umelého prostredia v panenskej prírode je Kostol Santa Maria degli Angeli známeho architekta Maria Bottu, tvoriaceho prevažne v duchu postmoderny na úpätí švajčiarskeho kopca Monte Tamaro (1 961 m n. m.).

Realizácia opatrení Programov záchrany vybraných druhov dravcov Realizácia opatrení Programov záchrany vybraných druhov dravcov

31. januára 2007, Enviroportal

Nasledovné riadky predstavujú niektoré vybrané aktivity zamerané na vybrané kriticky ohrozené druhy dravých vtákov na Slovensku.

Greenpeace: Zákon o environmentálnych záťažiach nebude ani v tomto roku! Greenpeace: Zákon o environmentálnych záťažiach nebude ani v tomto roku!

30. januára 2007, Enviroportal

Aj napriek tomu, že MŽP SR opäť tvrdí, že problematika environmentálnych záťaží je prioritou, ani tento rok sa podľa názoru Greenpeace nepočíta s prijatím zákona, ktorý by túto problematiku riešil.

CEA: Európania podporujú obnoviteľné zdroje energie CEA: Európania podporujú obnoviteľné zdroje energie

30. januára 2007, Enviroportal

Bratislava 26. januára (CEA) - Podľa rozsiahleho prieskumu verejnej mienky, ktorý v týchto dňoch zverejnila Európska komisia, podporuje veľká väčšina Európanov využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Výskum Eurobarometer, pod názvom Energy Technologies - knowledge, perception, measures, tvorila skupina šestnástich otázok venovaná znalostiam a postojom občanov EÚ v oblasti energetiky. Prieskum sa uskutočnil v 25 krajinách únie na vzorke 24 815 respondentov.

Projekt spolupráce slovenských a talianskych národných parkov podporený ENELom Projekt spolupráce slovenských a talianskych národných parkov podporený ENELom

30. januára 2007, Enviroportal

Federácia talianskych parkov a prírodných rezervácií Federparchi pripravuje návrh projektu dlhodobejšej spolupráce slovenských a talianskych národných parkov, dotýkajúcic sa 2 oblastí - obnovy priaznivého prostredia pre faunu a šetrenia energie.