Na Slovensku sa ročne vyprodukujú takmer dva milióny ton komunálneho odpadu, čo predstavuje 359 kilogramov na každého z nás. Z tohto  sa vytriedi a zrecykluje len 12 %. K zmene môžeme prispieť osobným príkladom, šírením myšlienok, no v neposlednom rade aj tlakom na účinnú legislatívu. Prepojme sa, zdieľajme svoje skúsenosti a nápady, rozbehnime nové projekty a spoločne posuňme Slovensko od vytvárania veľkého množstva odpadu k jeho obmedzeniu a kvalitnému zhodnoteniu. Viac info: http://zero-waste.sk/Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, demonštračne vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliuz za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Nielen pri príležitosti Dňa Zeme sa môžu dobrovoľníci zapojiť do mnohých aktivít ochraňujúcich planétu Zem, informácie o prebiehajúcich aktivitách nájdete napr. aj na adrese http://denzeme.sk/.

 


Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac ako emisie z priemyslu. Priemyselné emisie sa však tiež úplne nestrácajú. Môžu prispievať k zvýšeným hodnotám regionálneho pozadia. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránkach MŽP SR a SAŽP: www.minzp.sk/ovzdusie-slovensku.html a http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Water & Energy

24.04.2018 - 26.04.2018
Belehrad, Srbsko

FUTURE IT

24.04.2018 - 24.04.2018
Hotel PARK INN Bratislava

Pracovné ponuky v ŽP

Mechanizátor pre región Západ (Ref. č.: 20180416)

16.4.2018, EXATA GROUP, a.s.Orechová Potôň, Dunajská Streda, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj

Správca poľovníckeho areálu

19.4.2018, RAVEN a.s.Považská Bystrica
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na marec 2007 Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na marec 2007

20. februára 2007, Enviroportal

Prinášame Vám plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši na mesiac marec 2007.

Rokovanie slovensko-poľskej pracovnej skupiny pre ochranu životného prostredia a lesné hospodárstvo Rokovanie slovensko-poľskej pracovnej skupiny pre ochranu životného prostredia a lesné hospodárstvo

20. februára 2007, Enviroportal

V dňoch 18. až 20. februára 2007 v poľskej obci Ząb neďaleko Zakopaného prebieha 16. rokovanie slovensko-poľskej pracovnej skupiny pre ochranu životného prostredia a lesné hospodárstvo. Skupina pracuje v rámci slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu.

Dusičnany v pitných vodách a zdravie detskej populácie Dusičnany v pitných vodách a zdravie detskej populácie

20. februára 2007, Enviroportal

Vyhovujúca úroveň zásobovania obyvateľstva pitnou vodou predstavuje jedno z najvýznamnejších opatrení na ochranu zdravia ľudí a charakterizuje životnú úroveň krajiny.

Biomasa ako perspektívny zdroj energie sa využíva minimálne Biomasa ako perspektívny zdroj energie sa využíva minimálne

19. februára 2007, Enviroportal

Poniky 2. febrára (Priatelia Zeme-CEPA) - Podľa organizácií Priatelia Zeme-CEPA a Za Matku Zem je energetické využitie biomasy najsľubnejší zdroj výroby tepla a elektrickej energie na Slovensku. Aj podľa Ministerstva hospodárstva SR je potenciál biomasy v súčasnosti využitý iba na 11%.

V roku 2007 vznikne vďaka nadácii EKOPOLIS 19 zelených oáz V roku 2007 vznikne vďaka nadácii EKOPOLIS 19 zelených oáz

19. februára 2007, Enviroportal

Správna rada Nadácie Ekopolis schválila finančnú podporu pre vybratých 19 projektov v rámci programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila nadácia v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft koncom roka 2006.

Ekopolis podporí projekty na zlepšenie životného prostredia Ekopolis podporí projekty na zlepšenie životného prostredia

19. februára 2007, Enviroportal

Nadácia EKOPOLIS má niekoľko programov, v rámci ktorých podporuje projekty na zlepšenie životného prostredia. Jedným z nich je aj program Ľudia pre stromy. V 1. ročníku programu Ľudia pre stromy v roku 2006 bolo podporených 20 projektov v celkovej hodnote 1 300 000 korún. Výsledkom je takmer 6 800 vysadených stromov a kríkov, 19 zachránených vzácnych stromov a 19 obnovených zelených plôch škôl, škôlok, sídlisk či iných verejných priestorov po celom Slovensku.

Inšpektori ochrany ovzdušia zistili porušenie zákona pri tretine kontrol Inšpektori ochrany ovzdušia zistili porušenie zákona pri tretine kontrol

19. februára 2007, Enviroportal

Bratislava 16. februára 2007 (SIŽP) - Inšpektori ochrany ovzdušia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vykonali v minulom roku 400 kontrol, pričom porušenie zákona o ovzduší zistili pri 131 kontrolách, čo je približne tretina z vykonaných kontrol. Za porušenie právnych predpisov uložili 127 pokút vo výške 2 622 000 Sk a 129 opatrení na nápravu nedostatkov.

Masky pre planétu Zem Masky pre planétu Zem

19. februára 2007, Enviroportal

Banská Bystrica 14. februára (VEOLIA) - "Som maska, ktorá sa zrodila v Indonézii na ostrove Borneo a viem zaháňať zlých duchov... Som dúhový had, ktorý stvoril svet."...toto sú ukážky z príbehov, prostredníctvom ktorých budú deti z celého sveta objavovať históriu odvekého vzťahu človek-príroda v originálnej medzinárodnej súťaži Maska pre planétu Zem.

Budeme pestovať geneticky modifikované zemiaky? Budeme pestovať geneticky modifikované zemiaky?

17. februára 2007, Enviroportal

Bratislava 9. februára - Už v nadchádzajúcej poľnohospodárskej sezóne bude pravdepodobne možné aj na Slovensku pestovať geneticky modifikované zemiaky odrody Amflora, vyšľachtené koncernom BASF Plánt Sciences. Schvaľovací proces v rámci EÚ bude podľa očakávania predstaviteľov spoločnosti úspešne zavŕšený už na jar tohto roku. Odroda Amflora, ktorá bola testovaná v susednej Českej republike, je určená výhradne na využitie na nepotravinárske účely.

Európski poslanci o zdravom stravovaní a prevencii obezity Európski poslanci o zdravom stravovaní a prevencii obezity

16. februára 2007, Enviroportal

Europoslanci schválili začiatkom februára pomerom hlasov 620:24:14 iniciatívnu správu, ktorá sa zaoberá problematikou zdravého stravovania a prevenciou obezity. Správa upozorňuje, že počet osôb trpiacich obezitou sa v rámci EÚ za posledných 30 rokov neobyčajne zvýšil, čo znamená, že za ľudí s nadváhou sa dnes považuje takmer 27 % európskych mužov a 38 % žien.

Činnosť EEA v oblasti ochrany zdravia ľudí a kvality života Činnosť EEA v oblasti ochrany zdravia ľudí a kvality života

16. februára 2007, Enviroportal

Environmentálne otázky pretínajú tak ekonomické, ako aj sociálne záujmy. Spoločnosť nevyrieši veľké problémy ako zmenu klímy, dopravu, energiu a zdravie len riešeniami ako zlepšiť životné prostredie, ale prostredníctvom politiky, ktorá sa týka rovnako sociálnych ako ekonomických následkov. Pre Európsku environmentálnu agentúru (EEA) to znamená výzvu pre nový spôsob práce a myslenia o otázkach, ktoré nám umožnia prispieť k hľadaniu riešení.