MŽP SR v spolupráci s organizáciami Priatelia Zeme a Green Slovakia vydalo metodickú príručku Požiadavky pre obce na triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.  Obsahom príručky je nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom, nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad a nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností.
Stiahnite si: Požiadavky pre obce na triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (, 16,7 MB)
 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že na základe výzvy zo dňa 1. júla 2016 na zriadenie Koordinačných centier pre vyhradené prúdy odpadov boli zriadené nasledovné Koordinačné centrá:
- KC elektroodpad, družstvo, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava - Ružinov
- KC OBALY, družstvo, so sídlom Böhrova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka
- Koordinačné centrum pre staré vozidlá, so sídlom Bojnická 2977/3, 831 04 Bratislava – Nové Mesto


 


O dopadoch každodennéého života bežného človeka na životné prostredie sa dozviete viac v publikácii Zelená domácnosť alebo konajme 3E – ekonomicky, environmentálne, eticky:
1. časť Pohľad na slovenskú domácnosť, Podiel domácností na zaťažení životného prostredia (, 0,86 Mb)
2. časť Hospodárenie v domácnosti (, 1,3 Mb)
3. časť Zelená domácnosť a rady ako byť 3E (, 1,9 Mb)

 

Odporúčame z videotéky

Sachalin:Ťažba alebo zánik? DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Svetový deň vtákov

28.03.2017 - 30.03.2017
ZOO Bojnice

Fascinujúci svet hmyzu

01.04.2017 - 24.04.2017
Liptovský Mikuláš

Pracovné ponuky v ŽP

Technológ

14.3.2017, Cloetta Slovakia s.r.o.Levice

Vodič - obsluha kombinovaného tlakovo sacieho vozidla

14.3.2017, AQUA DEFEKT, s.r.o.Žilina
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Význam a revitalizáciu mokradí na Záhorí predstavili zástupcovia BROZ Význam a revitalizáciu mokradí na Záhorí predstavili zástupcovia BROZ

1. februára 2006, TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Význam mokradí a ďalšiu fázu revitalizácie týchto ekosystémov na Záhorí dnes predstavili zástupcovia Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ). Stalo sa tak pri príležitosti Svetového dňa mokradí, ktorý pripadá na 2. február.

Moderný zber komunálneho odpadu rapídne znížil výšku poplatkov Moderný zber komunálneho odpadu rapídne znížil výšku poplatkov

29. januára 2006, TASR

Banská Bystrica/Dubnica 29. januára (TASR) - Viac ako 340 tisíc korún ušetrili za posledných deväť mesiacov minulého roku obyvatelia Dubnice nad Váhom, časť Prejta, ktorí sa zapojili do moderného systému zberu komunálneho odpadu. Predstavuje to až 84-percentnú úsporu na týchto miestnych poplatkoch. Projekt podporila banskobystrická Nadácia Ekopolis.

Do užšieho finále programu PrieStory nominovali osem projektov Do užšieho finále programu PrieStory nominovali osem projektov

28. januára 2006, TASR

Banská Bystrica 28. januára (TASR) - Do užšieho finále 2. ročníka grantového programu PrieStory zaradila Nadácia Ekopolis so sídlom v Banskej Bystrici osem zo sedemnástich prihlásených projektov z celého Slovenska.

Ochranári demonštrovali pred budapeštianskym parlamentom Ochranári demonštrovali pred budapeštianskym parlamentom

28. januára 2006, TASR

Budapešť 28. januára (TASR) - Niekoľko stoviek ľudí dnes v Budapešti vytvorilo živú reťaz okolo maďarského parlamentu, aby tak demonštrovalo proti produkcii geneticky upravených plodín v krajine.

Pripomienkové konanie: Návrh zákona o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka Pripomienkové konanie: Návrh zákona o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

27. januára 2006, Enviroportal

Hlavným cieľom návrhu zákona predkladaného Ministerstvom pôdohospodárstva SR, je reakcia na zmeny získané z praktických skúseností pri jeho realizácii v praxi, predovšetkým platobnou agentúrou a zosúladenie s osobitnými predpismi Európskej únie platnými hlavne po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.

Pripomienkové konanie: Analýza vplyvu platnej legislatívy na podporu využívania biomasy na energetické účely a návrh na ďalšie riešenie Pripomienkové konanie: Analýza vplyvu platnej legislatívy na podporu využívania biomasy na energetické účely a návrh na ďalšie riešenie

27. januára 2006, Enviroportal

Analýza vplyvu platnej legislatívy na podporu využívania biomasy na energetické účely a návrh na ďalšie riešenie nadväzuje na vládou schválenú " Koncepciu využitia poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energetické účely".

EnvirOtázniky 2005 - zoznam zapojených žiakov EnvirOtázniky 2005 - zoznam zapojených žiakov

25. januára 2006, Enviroportal

Do 1. ročníka korešpondenčnej olympiády o životnom prostredí sa zapojilo celkom 1233 žiakov z 332 základných škôl! Enviroportál Vám ponúka ich zoznam.

Pozvánka na vzdelávací kurz Odpadové hospodárstvo Pozvánka na vzdelávací kurz Odpadové hospodárstvo

24. januára 2006, Enviroportal

AGROINŠTITÚT Nitra, vzdelávacie zariadenie MP SR - Centrum celoživotného vzdelávania organizuje pre záujemcov vzdelávací kurz Odpadové hospodárstvo. Kurz sa uskutoční v dňoch 6. - 17. marca 2006 v priestoroch Agroinštitútu v Nitre.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva

23. januára 2006, Enviroportal

Predmetná vyhláška vychádza z ustanovení § 66 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

Pripomienkové konanie: Informácia o priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a o postupe prác pri obnove území postihnutých živelnou pohromou Pripomienkové konanie: Informácia o priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a o postupe prác pri obnove území postihnutých živelnou pohromou

20. januára 2006, Enviroportal

Uznesením vlády SR č. 81/2005 v bode B.3. bolo uložené ministrovi pôdohospodárstva polročne predkladať na rokovanie vlády ( a následne do Národnej rady SR) správu o priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a o postupe prác pri obnove území postihnutých živelnou pohromou.