S nástupom chladného obdobia sa rapídne zhoršuje kvalita ovzdušia. Čoraz častejšie zaznieva v médiách informácia o vzniku smogových situácií. Jednou z hlavných príčin tohto nepriaznivého stavu je vykurovanie domácností tuhými palivami. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránke: http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 


Ako ste išli do práce alebo do školy? Autom, na bicykli alebo verejnou dopravou? Každý deň prijímame rozhodnutia, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Niektorými z nich sa vedome usilujeme prispieť k tomu, aby sme žili v zdravšom prostredí. Video súťaž s názvom I LIVE GREEN, ktorú organizuje Európska environmentálna agentúra a jej sieť partnerov, vyzýva všetkých Európanov, aby predviedli svoju kreativitu a predstavili svoje opatrenia v prospech životného prostredia. Najlepšie video príspevky budú finančne odmenené. Uzávierka súťaže je 31. marca 2018. Viac informácií: www.eea.europa.eu

 

 


Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti súdržnosti je pripravená formou dotazníka, ktorý je dostupný aj v slovenskom jazyku na adrese:  https://ec.europa.eu
 
Konzultačné obdobie: 10. 1. – 8. 3. 2018
 

 

 

 


 


 

MŽP SR vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Zelený vzdelávací fond takýmto spôsobom prvýkrát prepojil štátny, súkromný a neziskový sektor. Už od 20. 10. 2017 môžu neziskové organizácie podávať žiadosti o podporu svojich projektov. Spolu s príspevkom zeleného rezortu je im v súčasnosti k dispozícii celková suma 130-tisíc EUR. Koordinátorom je SAŽP. Žiadosti je potrebné predložiť do 1. decembra 2017 vrátane.
Viac informácií: http://zelenyvzdelavacifond.sk
 

 
 

Odporúčame z videotéky

Pláž Monte Gordo DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Inspirujme se...

27.02.2018 - 28.02.2018
Vzdělávací a informační centrum Floret, Průhonice, ČR

Annual Conference on European Environmental Law 2018

22.03.2018 - 23.03.2018
Trier, Nemecko

Pracovné ponuky v ŽP

Zástupca riaditeľa rastlinnej výroby agroholdingu pre región Západ (Ref. č.: 20180220_AGRO)

20.2.2018, EXATA GROUP, a.s.Dunajská Streda, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj

Management trainee

22.2.2018, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložkaČeskobrodská 1329, Praha
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Bilancia úloh Ministerstva životného prostredia SR za rok 2006 Bilancia úloh Ministerstva životného prostredia SR za rok 2006

21. decembra 2006, Enviroportal

Hlavné úlohy, ktoré zabezpečoval rezort životného prostredia v roku 2006, vyplývali predovšetkým z uzavretých zmlúv s Európskou úniou a medzinárodnými dohodami. Týkali sa najmä priorít vo vodnom a odpadovom hospodárstve a v ochrane prírody.

Europarlament žiada väčšiu ochranu zvierat Europarlament žiada väčšiu ochranu zvierat

21. decembra 2006, Enviroportal

"Každá činnosť v oblasti ochrany zvierat musí vychádzať zo zásady, že sú to cítiace bytosti, ktorých špecifické potreby je nevyhnutné vziať do úvahy", uvádza sa v uznesení, ktoré europoslanci schválili veľkou väčšinou hlasov (565 za, 29 proti, 15 sa hlasovania zdržalo) začiatkom októbra. Cieľom je vyslať signál o potrebe väčšej ochrany zvierat.

O čom sa hovorilo na rokovaní rady ministrov EU pre životné prostredie O čom sa hovorilo na rokovaní rady ministrov EU pre životné prostredie

21. decembra 2006, Enviroportal

Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Jaroslav Jaduš viedol slovenskú delegáciu na rokovaní Rady EÚ pre životné prostredie. Jednou z tém pondelňajšieho rokovania v Bruseli boli rozhodnutia o zrušení dočasného zákazu používania a predaja dvoch typov geneticky modifikovanej kukurice v Rakúsku.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 66/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 66/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka

20. decembra 2006, Enviroportal

Predložený návrh novely nariadenia vlády Slovenskej republiky vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 70/2004 Z. z. o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiakov Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 70/2004 Z. z. o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiakov

20. decembra 2006, Enviroportal

Predložený návrh novely nariadenia vlády SR vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

Priatelia Zeme-SPZ: REACH - síce nažive, ale v kritickom stave Priatelia Zeme-SPZ: REACH - síce nažive, ale v kritickom stave

20. decembra 2006, Enviroportal

Európsky parlament schválil minulý týždeň v Štrasburgu novú legislatívu REACH zameranú na kontrolu chemikálií v Európskej únii. Podľa Priateľov Zeme-SPZ je však táto právna úprava nedostatočná a stále poskytuje priestor na manipuláciu zo strany chemického priemyslu.

Priatelia Zeme-SPZ: Minister Izák sa zaručil za dôkladné posúdenie ťažby uránu pri Košiciach Priatelia Zeme-SPZ: Minister Izák sa zaručil za dôkladné posúdenie ťažby uránu pri Košiciach

19. decembra 2006, Enviroportal

BRATISLAVA, 19. 12. 2006 - Priatelia Zeme SPZ oceňujú postoj ministra životného prostredia Jaroslava Izáka, ktorý potvrdil, že proces posudzovania vplyvov ťažby uránu na Jahodnej pri Košiciach bude úplný a bez obmedzení. Urobil tak počas včerajšieho stretnutia na Ministerstve životného prostredia, o ktoré požiadali tri mimovládne environmentálne organizácie: Priatelia Zeme SPZ, Sosna a Greenpeace.

Európsky parlament k zákazu predaja ortuťových zariadení Európsky parlament k zákazu predaja ortuťových zariadení

19. decembra 2006, Enviroportal

Európsky parlament schválil v polovici novembra správu, ktorou podporil Európskou komisiou navrhovaný zákaz predaja niektorých meracích zariadení obsahujúcich ortuť, keďže jej emisie vážne ohrozujú ľudské zdravie a životné prostredie. Europoslanci však napriek očakávaniam neprijali kompromis dohodnutý s Radou a namiesto toho schválili viacero pozmeňujúcich návrhov. Legislatívny proces sa tak nekončí a smernica ešte nemôže vstúpiť do platnosti.

Krídla nad mestom alebo Vzrušujúci a zábavný let za poznaním Krídla nad mestom alebo Vzrušujúci a zábavný let za poznaním

19. decembra 2006, Enviroportal

I. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou ProEnviro 2005 priniesol aj niekoľko zaujímavých ohlasov od ocenených účastníkov súťaže. Dnes prinášame jeden z nich.

Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 5 Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 5

18. decembra 2006, Enviroportal

Na stránke Ministerstva životného prostredia SR bol 15. 12. 2006 zverejnený Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 5, základný publikačný nástroj MŽP SR a ostatných orgánov štátnej správy v rezorte MŽP SR slúžiaci pre výkon štátnej správy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Jeho tlačená podoba bude verejnosti k dispozícii v krátkom čase.

Ako sa meria ekologická stopa? Ako sa meria ekologická stopa?

18. decembra 2006, Enviroportal

Každý z nás za sebou necháva stopy. Zanechávajú ich ľudia aj zvieratá. Niektorí malé stôpky, iný väčšie stupaje. V blate, na snehu, na trávniku ale aj na životnom prostredí. To, akú ekologickú stopu za sebou zanechávajú žiaci 1. stupňa základnej školy, sme boli zisťovať v novebri tohto školského roku v Základnej škole v Riečke pri Banskej Bystrici.