X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
RedakciaInformačná platforma podpory prechodu na zelené hospodárstvo v Slovenskej republike
Centrálna platforma pre sprístupňovanie a vzájomnú výmenu informácií a skúseností v oblasti podpory prechodu na obehové/zelené hospodárstvo so zapojením všetkých relevantných subjektov spoločnosti v podmienkach SR.
Viac informácií: http://enviroportal.sk/zelene-hospodarstvo

MŽP SR vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Zelený vzdelávací fond takýmto spôsobom prvýkrát prepojil štátny, súkromný a neziskový sektor. Už od 20. 10. 2017 môžu neziskové organizácie podávať žiadosti o podporu svojich projektov. Spolu s príspevkom zeleného rezortu je im v súčasnosti k dispozícii celková suma 130-tisíc EUR. Koordinátorom je SAŽP. Žiadosti je potrebné predložiť do 1. decembra 2017 vrátane.
Viac informácií: http://zelenyvzdelavacifond.sk
 

 
 


Najväčšie výzvy životného prostredia na Slovensku na základe medzinárodného porovnania predstavujú nakladanie s odpadom, kvalita ovzdušia a lesy. Cieľom štúdie je prostredníctvom porovnateľných ukazovateľov v životnom prostredí identifikovať oblasti, kde Slovensko najviac zaostáva za krajinami EÚ a OECD.
Celú štúdiu si môžete prečítať tu:
Tri výzvy životného prostredia
Tri výzvy životného prostredia (dáta)

 


 


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že na základe výzvy zo dňa 1. júla 2016 na zriadenie Koordinačných centier pre vyhradené prúdy odpadov boli zriadené nasledovné Koordinačné centrá:
- KC elektroodpad, družstvo, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava - Ružinov
- KC OBALY, družstvo, so sídlom Böhrova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka
- Koordinačné centrum pre staré vozidlá, so sídlom Bojnická 2977/3, 831 04 Bratislava – Nové Mesto


 

Odporúčame z videotéky

Ural (II.časť zo seriálu Divoké Rusko) DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Deň odpadového hospodárstva 2017

23.11.2017 - 23.11.2017
Bratislava

SET Plan 2017

29.11.2017 - 30.11.2017
Grand Hotel River Park, Bratislava

Pracovné ponuky v ŽP

Agronóm ZRV

21.11.2017, PD MojmírovceMojmírovce, Nitra

Technical Sales Manager – Ruminant Feed Products (m/f)

20.11.2017, Noack & Co GmbHBratislava
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Krídla nad mestom alebo Vzrušujúci a zábavný let za poznaním Krídla nad mestom alebo Vzrušujúci a zábavný let za poznaním

19. decembra 2006, Enviroportal

I. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou ProEnviro 2005 priniesol aj niekoľko zaujímavých ohlasov od ocenených účastníkov súťaže. Dnes prinášame jeden z nich.

Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 5 Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 5

18. decembra 2006, Enviroportal

Na stránke Ministerstva životného prostredia SR bol 15. 12. 2006 zverejnený Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 5, základný publikačný nástroj MŽP SR a ostatných orgánov štátnej správy v rezorte MŽP SR slúžiaci pre výkon štátnej správy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Jeho tlačená podoba bude verejnosti k dispozícii v krátkom čase.

Ako sa meria ekologická stopa? Ako sa meria ekologická stopa?

18. decembra 2006, Enviroportal

Každý z nás za sebou necháva stopy. Zanechávajú ich ľudia aj zvieratá. Niektorí malé stôpky, iný väčšie stupaje. V blate, na snehu, na trávniku ale aj na životnom prostredí. To, akú ekologickú stopu za sebou zanechávajú žiaci 1. stupňa základnej školy, sme boli zisťovať v novebri tohto školského roku v Základnej škole v Riečke pri Banskej Bystrici.

II. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou ProEnviro 2006 pozná svojich víťazov II. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou ProEnviro 2006 pozná svojich víťazov

18. decembra 2006, Enviroportal


Slávnostné vyhlásenie výsledkov II. ročníka súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou ProEnviro 2006 v jednotlivých kategóriách a odovzdávanie cien sa uskutočnilo v stredu 29. novembra 2006 o 10.00 hodine vo Velkej zasadačkovej miestnosti v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici na Tajovského ulici 28.

Politika kvality potravín v podmienkach EÚ Politika kvality potravín v podmienkach EÚ

18. decembra 2006, Enviroportal

Pod politikou kvality v podmienkach Európskej únie sa rozumie zabezpečenie ochrany poľnohospodárskych výrobkov a potravín a podpora ich predaja za predpokladu, že tieto potraviny spĺňajú určité kvalitatívne parametre. Týmito vlastnosťami sa tieto výrobky odlišujú od ostatných svojimi presne definovanými požiadavkami na ich surovinové zloženie a technologický postup výroby.

Strechy nad oblakmi Strechy nad oblakmi

18. decembra 2006, Enviroportal

Chaty, ľudia a Vysoké Tatry sú hlavným motívom knihy Strechy nad oblakmi, ktorá sa objaví čoskoro na slovenských knižných pultoch.

V Kyjeve prijali deklaráciu o trvalo udržateľnom využívaní Karpát V Kyjeve prijali deklaráciu o trvalo udržateľnom využívaní Karpát

16. decembra 2006, Enviroportal

Minister životného prostredia Jaroslav Izák sa v dňoch 11. - 13. decembra 2006 zúčastnil ako vedúci slovenskej delegácie v Kyjeve na prvom zasadnutí Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát.

Minister Jaroslav Izák rokuje vo Francúzsku s ministerkou životného prostredia Minister Jaroslav Izák rokuje vo Francúzsku s ministerkou životného prostredia

16. decembra 2006, Enviroportal

Na pozvanie ministerky životného prostredia a rozvoja Nelly Olin je minister životného prostredia SR Jaroslav Izák na trojdňovej návšteve Francúzska.

Proces vyplácania priamych platieb poľnohospodárom úspešne naštartovaný Proces vyplácania priamych platieb poľnohospodárom úspešne naštartovaný

15. decembra 2006, Enviroportal

Rekord v doterajšej histórii vyplácania priamych platieb farmárom zaznamenala k dnešnému dňu Poľnohospodárska platobná agentúra.

Pripravuje sa dohoda o spolupráci medzi obomi tatranskými národnými parkmi a Národným parkom Rocky Mountain Pripravuje sa dohoda o spolupráci medzi obomi tatranskými národnými parkmi a Národným parkom Rocky Mountain

15. decembra 2006, Enviroportal

V týchto dňoch bolo dokončené prvé znenie trojstrannej dohody o spolupráci medzi Tatranským národným parkom (Slovensko), Tatrzańskim Parkom Narodowym (Poľsko) a národným parkom Rocky Mountain (USA) formou sister parkov. Cieľom vzájomnej dohody je podpora medzinárodnej spolupráce na báze vzájomnej výhodnosti pre všetky tri národné parky.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach udeľovania licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach udeľovania licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov

15. decembra 2006, Enviroportal

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach pri udeľovaní licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov a o podmienkach prijímania a vrátenia zábezpek predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva SR na základe § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.